PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
Tax ethics and taxing powers
Salvatore Parente
39-74
75-82
Muslim feminism
Marta Pietras-Eichberger
83-98
235-247