PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (221-234)
The right of an entrepreneur running sole proprietorship as a natural person to the protection of personal data
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (12)
1.
Chyrowicz B., Jawność i prywatność, [in:] Chyrowicz B. (red.) , Prywatności w dobie globalizacji, Lublin 2009.
 
2.
Fajgielski P., Jawność obrotu gospodarczego a prywatność przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – aspekty prawne, [in:] A. Mednis (ed.), Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016.
 
3.
Fleszar D., Zakres przetwarzania danych osobowych w działalności gospodarczej, Wyd. Wolters Kluwer SA 2008.
 
4.
Hoc S., Prawo administracyjne gospodarcze. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.
 
5.
Markowski K., Prywatność czy rzetelność obrotu gospodarczego, [in:] Mednis A. (Ed.), Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, Warszawa 2013.
 
6.
Nussbaum M.C., Hiding from Humanity. Disgust, Shame and Law, Princeton-Oxford 2004. [cited by Chyrowicz].
 
7.
Piechowiak M., Co osobie po prywatności?, [in:] Chyrowicz B. (ed.) , Prywatności w dobie globalizacji, Lublin 2009.
 
8.
Zajączkowska-Waremczuk K./Białek T., Ochrona danych osobowych przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, PUG 3/2007. Jurisprudence.
 
9.
General Data Protection Supervisor’a Decision of June 11th 2012 (signature DOLiS/DEC-520/12/35884.
 
10.
Judgment of Supreme Administrative Court of May 19th 2011, (Signature I OSK 1086/10 – the central database of Administrative Course Judgments http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d... A95CABDB32).
 
11.
Judgment of Constitutional Tribunal from February 19th 2002 (U 3/01, OTK – A 2002,no. 1 item 3).
 
12.
Judgment of Provincial Administrative Court in Warsaw of September 21st 2005, (II SA/Wa 1443/05, Lex no 204649).