PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (193-206)
The idea of social equality in a meritocratic society – a cultural approach
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (30)
1.
Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym, Warszawa 1994.
 
2.
Balcerowicz L., Odkrywając wolność przeciw zniewoleniu umysłów, Poznań 2012.
 
3.
Barwicka-Tylek I., Malczewski J., Historia myśli ustrojowej i społecznej, wyd. 2, Warszawa 2014.
 
4.
Bell D, The Coming of Post-Indystrial Siciety, New York 1973.
 
5.
Boarelli M., L’inganno della meritocrazia, “Lo Straniero”, 2010, N. 118.
 
6.
Cynarski W. J., Ewolucja nauk na przykładzie socjologii, „Rocznik Naukowy IDŌ – Ruch dla kultury”, Rzeszów 2001.
 
7.
Dubel, L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2012.
 
8.
Dworkin R., Imperium prawa, Kraków 2006.
 
9.
Hart H. L. A., Are There Any Natural Rights?, [w:] Theories of Rights, red. J. Waldron, Oxford 1984.
 
10.
Heywood A., Ideologie polityczne, Warszawa 2007.
 
11.
Kalbarczyk T., Merytokracja: oligarchia utalentowanych czy sprawiedliwość szans?, „Studia i Prace Pedagogiczne”, 2014 (1).
 
12.
Kola F. A., Rorty – Konfucjusz: merytokracja w poszukiwaniu humanizmu i uniwersalnej ramy odniesienia, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2011, Nr 3 (79).
 
13.
Künstler M. J., Sprawa Konfucjusza, Warszawa 1983.
 
14.
Nachmanovitch S., Gregory Bateson: old men ought to be explorers, Free Play Productions, Ivy (Wirginia) 2001.
 
15.
Platon, Państwo, t. I, Warszawa 1994.
 
16.
Platon, Państwo, Warszawa 1990.
 
17.
Pyka R., Globalizacja – sprawiedliwość społeczna – efektywność ekonomiczna. Francuskie dylematy, Katowice 2008.
 
18.
Raz J., The Morality of Freedom, Oxford 1986.
 
19.
Rosanvallon P., La nouvelle question sociale. Repenser l’Etat-providence, Paris 1995.
 
20.
Rosenvallon P., The Society of Equals, Harvard University Press, 2013.
 
21.
Rowe Ch., Etyka w starożytnej Grecji, [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 2000.
 
22.
Smith H., Religie świata. Śladami mądrości pokoleń, Warszawa 1995.
 
23.
Środa M., Etyka dla myślących, Warszawa 2011.
 
24.
Taylor M., La meritocrazia senza ugualianza e sbagliata e crudele, 2016. http://www.internazionale.it/v... [10.06.2016].
 
25.
Walzer M., Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, Warszawa 2008.
 
26.
White S., Równość, Warszawa 2008.
 
27.
Wieki słownik wyrazów obcych, red. M. Bańko, PWN, Warszawa 2005.
 
28.
Woźniak W., Użycie i nadużycie nauk społecznych. Przypadek merytokracji, [w:] Wiedza, ideologia, władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, red. P. Żuk, Warszawa 2012.
 
29.
Yao X., Konfucjanizm. Wprowadzenie, Kraków 2009.
 
30.
Young M., The Rise of the Meritocracy, London 1994.
 
Journals System - logo
Scroll to top