PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (193-206)
The idea of social equality in a meritocratic society – a cultural approach
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject of research: This work philosophical analysis is concerned with the relation between the ideas of quality and meritocracy. The axiom of liberalism, the equality of opportunities, states that thanks to their endeavour, individuals have a chance to improve their life quality. Thus, people with similar abilities have a similar chance to achieve their goals. Meritocracy was to guarantee the implementation of the tenet. The attempt to build a meritocratic society is not a novelty in the history of the humankind. The history of western civilisation is the arena of a dispute between the supporters of meritocracy over democracy, like the doctrine of Plato, and the advocates of democracy at the expense of meritocracy, which is represented by the philosophy of J. J. Rousseau. A system of education based on the principles of the philosophy of Confucius, is worth consideration. The philosopher claimed that putting well educated officials on top of the social hierarchy was the measure to eliminate egoism, nepotism and ethnocentrism and accomplish the ideal of a full social harmony. At present meritocracy is widely criticised. It is reproached for creating a new oligarchy, since it encourages the process of segregation of individuals on the base of their natural abilities. There also the advocates of a compromise between the extremities of meritocracy and egalitarian populism. Purpose of research: The subject of the work was to pay attention to the relations between the ideas of equality and meritocracy in the chosen legal paradigms. Methods: a theoretical and historical discourse.
 
REFERENCES (30)
1.
Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym, Warszawa 1994.
 
2.
Balcerowicz L., Odkrywając wolność przeciw zniewoleniu umysłów, Poznań 2012.
 
3.
Barwicka-Tylek I., Malczewski J., Historia myśli ustrojowej i społecznej, wyd. 2, Warszawa 2014.
 
4.
Bell D, The Coming of Post-Indystrial Siciety, New York 1973.
 
5.
Boarelli M., L’inganno della meritocrazia, “Lo Straniero”, 2010, N. 118.
 
6.
Cynarski W. J., Ewolucja nauk na przykładzie socjologii, „Rocznik Naukowy IDŌ – Ruch dla kultury”, Rzeszów 2001.
 
7.
Dubel, L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2012.
 
8.
Dworkin R., Imperium prawa, Kraków 2006.
 
9.
Hart H. L. A., Are There Any Natural Rights?, [w:] Theories of Rights, red. J. Waldron, Oxford 1984.
 
10.
Heywood A., Ideologie polityczne, Warszawa 2007.
 
11.
Kalbarczyk T., Merytokracja: oligarchia utalentowanych czy sprawiedliwość szans?, „Studia i Prace Pedagogiczne”, 2014 (1).
 
12.
Kola F. A., Rorty – Konfucjusz: merytokracja w poszukiwaniu humanizmu i uniwersalnej ramy odniesienia, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2011, Nr 3 (79).
 
13.
Künstler M. J., Sprawa Konfucjusza, Warszawa 1983.
 
14.
Nachmanovitch S., Gregory Bateson: old men ought to be explorers, Free Play Productions, Ivy (Wirginia) 2001.
 
15.
Platon, Państwo, t. I, Warszawa 1994.
 
16.
Platon, Państwo, Warszawa 1990.
 
17.
Pyka R., Globalizacja – sprawiedliwość społeczna – efektywność ekonomiczna. Francuskie dylematy, Katowice 2008.
 
18.
Raz J., The Morality of Freedom, Oxford 1986.
 
19.
Rosanvallon P., La nouvelle question sociale. Repenser l’Etat-providence, Paris 1995.
 
20.
Rosenvallon P., The Society of Equals, Harvard University Press, 2013.
 
21.
Rowe Ch., Etyka w starożytnej Grecji, [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 2000.
 
22.
Smith H., Religie świata. Śladami mądrości pokoleń, Warszawa 1995.
 
23.
Środa M., Etyka dla myślących, Warszawa 2011.
 
24.
Taylor M., La meritocrazia senza ugualianza e sbagliata e crudele, 2016. http://www.internazionale.it/v... [10.06.2016].
 
25.
Walzer M., Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, Warszawa 2008.
 
26.
White S., Równość, Warszawa 2008.
 
27.
Wieki słownik wyrazów obcych, red. M. Bańko, PWN, Warszawa 2005.
 
28.
Woźniak W., Użycie i nadużycie nauk społecznych. Przypadek merytokracji, [w:] Wiedza, ideologia, władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, red. P. Żuk, Warszawa 2012.
 
29.
Yao X., Konfucjanizm. Wprowadzenie, Kraków 2009.
 
30.
Young M., The Rise of the Meritocracy, London 1994.
 
Journals System - logo
Scroll to top