PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (171-188)
Museums and open-air museums in education and upbringing. Humanistic education and technical civilizations in the context of pedagogy
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Museums and open-air museums adjust their functions to the modern environment. They satisfy the needs and expectations of a growing number of social groups. They allow for a contact with the exhibit. The space of a museum enables us to observe the versatile relations between the humanistic and technical dimensions. Museums and open-air museums exhibit technical achievements. Technology allows for the organization of modern museums and open-air museums. The effects of interactivity, made possible thanks to technology, are, however, not technical but humanistic. A tourist, or an art lover visiting a museum is changed intellectually and esthetically. Such a change is possible, but not without the contribution of multimedia devices, which are the effect of the development of technical civilization. Museums and open-air museums are spaces of accumulated beauty, „shining through” the accumulated items with the help of technology. Thus, such places are an example of a technical development that is not accompanied by a crisis of culture.
 
REFERENCES (21)
1.
Baranowski, B. (1977). Polskie młynarstwo. Wrocław − Warszawa – Kraków − Gdańsk: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
2.
Breczko, J. (2015). Zanik uczuć metafizycznych jako przyczyna kryzysu kultury. w: Kultura i Wartości, nr 13, ss. 39−73.
 
3.
Cichosz, M. (2014). Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Kraków: Impuls.
 
4.
Gajda−Dąbek, I. (2005). Wychowanie ku dobru. Uczyć lepiej, nr 4.
 
5.
Illeris, H. (2010). Zdarzenia muzealne i przyjacielskie oko: Metody kształcenia widzenia w nowych sytuacjach edukacyjnych duńskich muzeów sztuki. w: M. Szeląg, J. Skutnik (red.), Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń. Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu.
 
6.
Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: GRAF PUNKT.
 
7.
Łażewska, D. (2016). Filozofia dla pracujących. Wzory na klasyczne i nieklasyczne sposoby filozoficznego myślenia. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
8.
Międzynarodowa Rada Muzeów. (2007). w: Encyklopedia Powszechna, t. 4. Warszawa: Świat Książki.
 
9.
Ogrodowska, B. (2012). Polskie tradycje i obyczaje rodzinne. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka Muza S.A.
 
10.
Piotrowski, P. (2011). Muzeum krytyczne. Warszawa; Wydawnictwo Rebis.
 
11.
Pytlińska−Spiss, A. (1989). Muzea na wolnym powietrzu w Polsce. Etnografia Polska, z. 2.
 
12.
Szczerski, A. (2005). Kontekst, edukacja, publiczność – muzeum z perspektywy „nowej muzeologii”. w: M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Antologia. Kraków: Universitas.
 
13.
Szolginia, W. (1992). Architektura. Warszawa: Sigma NOT.
 
14.
Wojnar, I. (1991). Muzeum czyli trwanie obecności. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
15.
Wróblewska, U. (2011). Edukacja muzealna w perspektywie historycznych przemian i oczekiwań społecznych. Edukacja, nr 3.
 
16.
Zarzecki, L. (2012). Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.
 
17.
Żygulski, Z. (1982). Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa. Warszawa: PWN.
 
18.
IX Katyński Marsz Cieni. Pozyskano (06.03.2016) z https://www.facebook.com/event....
 
19.
Kamińska, A. (Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej .Studium socjopedagogiczne.Pozyskano (06.03.2016) z https://repozytorium.amu.edu.p....
 
20.
Kłosińska, K. Stary ale jary. Pozyskano (14.05.2016) z http://www.polskieradio.pl/9/3....
 
21.
Mońka, Z. Matki Boskiej Siewnej. Pozyskano (14.05.2016) z http://niedziela.pl/artykul/72....
 
Journals System - logo
Scroll to top