PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (19-29)
Teacher, and school - their ethos and safety
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
School, young people and teachers are values of particular concern eligible for national protection as not free from risks. From the intellectual development of the nation, which is forged in school depends success of us all, hence that great role of teachers, parents and other organizations that have an impact on shaping the attitudes of young people, because school’s mission is the public ancillary role, hence the modern understanding of school’s safety involves a wide spectrum, which should be considered in three dimensions: subjective, objective and future. The role of the school, as claimed leading members of this concept from Durkheim to Parsons, is to convey and instill social values in students, as well as prepare them for the tasks they will perform in the adult society. Schools integrate and select in the same time. According to this concept, in the classroom, thanks to teachers, takes place a process of transmission of social values into the heads of students. From long time were made attempts to create the perfect model of teacher in the form of personal sketches, to emphasize the internal values, which always determine that in the teaching profession lies an ideal element, which can not be verbalized.
 
REFERENCES (20)
1.
Bocheński, J. M. (1993), Co to jest autorytet? [ w:] Logika i filozofia. Warszawa: PWN.
 
2.
Ćmiel, S. (2011), Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
3.
Day, C. (2007), Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: Wydawnictwo GWP LIBER.
 
4.
Dziurzyński, K. (2011), Obraz władzy, zaufanie do niej i autorytaryzm jako wyznaczniki społecznego myślenia studentek kierunków pedagogicznych. [w:] Arciszewska, E., Dziurzyński, K., Jurewicz, M. (red.), Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
5.
Erasmus, E. (2011), Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
6.
Feinberg, W., Soltis, J. F. (2000), Szkoła i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo WSPiP.
 
7.
Jan Paweł II, (1999), Homilia wygłoszona podczas mszy świętej w Łowiczu 14 czerwca 1999, [w:] Bóg jest miłością. Warszawa: Edipresse Polska S.A.
 
8.
Kałuszyński, M. (2001), Nauczyciel i uczeń. Problemy etyczne wychowania i nauczania. Wrocław: Wydawnictwo Atla 2.
 
9.
Kotarbiński, T. (1991), Myśli i słowa. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP.
 
10.
Kowal, S. (2004), Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 
11.
Legowicz, J. (1975), O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania. Warszawa: PWN.
 
12.
Michalski, J. (1997), Pełnienie roli nauczyciela a poszukiwanie własnej tożsamości. [w:] Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, (red.), T. Bajkowski, A. Nalaskowski, Toruń: Wydawnictwo UT Nowak, E., Nowak, M. (2011), Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Difin.
 
13.
Migała, P. (2011), Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
14.
Nowak-Dziemianowicz, M. (2001), Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek
 
15.
Pokruszyński, W. (2010), Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: WSGE.
 
16.
Prokopiuk, W. (2003), Kariera kategorii „wychowanie jako rozwój” we współczesnej architekturze przestrzeni pedagogicznej, [w:] Edukacyjne problemy czasu globalizacji, ( red.), A. Karpińska, Białystok: Wydawnictwo Akademickie „Trans Humana”.
 
17.
Stepulak, M. Z. (2007), Psycholog jako zawód zaufania społecznego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
18.
Szluz, B. (2001), Od prawa szkolnego do etyki pedagogicznej. Rzeszów: Wydawnictwo Naukowe AP.
 
19.
Williams, Poul, D. (2012), Studia bezpieczeństwa, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
20.
Wójcik, A. (2007), Asertywność w pracy nauczyciela. [w:] Nauczyciel kompetentny. (red.), Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
Journals System - logo
Scroll to top