PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (19-29)
Nauczyciel, szkoła ich etos i bezpieczeństwo
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szkoła, młodzież i nauczyciele to wartości szczególnej troski podlegające ochronie przez państwo, ponieważ od rozwoju intelektualnego narodu, jaki jest wykuwany w szkole, zależy pomyślność nas wszystkich. Stąd wielka rola nauczycieli, rodziców i innych organizacji mających wpływ na kształtowanie postaw młodzieży. Misją szkoły jest jej służebna rola publiczna, stąd współcześnie pojmowanie bezpieczeństwa szkoły zakłada jego szerokie spektrum, które można rozpatrywać w trzech wymiarach: podmiotowym, przedmiotowym i przyszłościowym. Rolą szkoły, jak twierdzili czołowi reprezentanci tej koncepcji od Durkheima po Parsonsa, jest przekazanie i wpojenie uczniom wartości ogólnospołecznych, a także przygotowanie ich do zadań, jakie będą pełnić w dorosłym społeczeństwie. Zatem szkoły integrują i selekcjonują zarazem. Zgodnie z tą koncepcją w klasie szkolnej dzięki nauczycielom odbywa się proces transmisji wartości ogólnospołecznych. Od dawna podejmowane były próby tworzenia wzoru idealnego nauczyciela w postaci szkiców osobowych, uwydatniania walorów wewnętrznych, decydujących zawsze o tym, że w zawodzie nauczyciela tkwi pewien pierwiastek idealny, którego nie da się zwerbalizować.
 
REFERENCJE (20)
1.
Bocheński, J. M. (1993), Co to jest autorytet? [ w:] Logika i filozofia. Warszawa: PWN.
 
2.
Ćmiel, S. (2011), Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
3.
Day, C. (2007), Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: Wydawnictwo GWP LIBER.
 
4.
Dziurzyński, K. (2011), Obraz władzy, zaufanie do niej i autorytaryzm jako wyznaczniki społecznego myślenia studentek kierunków pedagogicznych. [w:] Arciszewska, E., Dziurzyński, K., Jurewicz, M. (red.), Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
5.
Erasmus, E. (2011), Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
6.
Feinberg, W., Soltis, J. F. (2000), Szkoła i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo WSPiP.
 
7.
Jan Paweł II, (1999), Homilia wygłoszona podczas mszy świętej w Łowiczu 14 czerwca 1999, [w:] Bóg jest miłością. Warszawa: Edipresse Polska S.A.
 
8.
Kałuszyński, M. (2001), Nauczyciel i uczeń. Problemy etyczne wychowania i nauczania. Wrocław: Wydawnictwo Atla 2.
 
9.
Kotarbiński, T. (1991), Myśli i słowa. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP.
 
10.
Kowal, S. (2004), Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 
11.
Legowicz, J. (1975), O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania. Warszawa: PWN.
 
12.
Michalski, J. (1997), Pełnienie roli nauczyciela a poszukiwanie własnej tożsamości. [w:] Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, (red.), T. Bajkowski, A. Nalaskowski, Toruń: Wydawnictwo UT Nowak, E., Nowak, M. (2011), Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Difin.
 
13.
Migała, P. (2011), Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
14.
Nowak-Dziemianowicz, M. (2001), Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek
 
15.
Pokruszyński, W. (2010), Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: WSGE.
 
16.
Prokopiuk, W. (2003), Kariera kategorii „wychowanie jako rozwój” we współczesnej architekturze przestrzeni pedagogicznej, [w:] Edukacyjne problemy czasu globalizacji, ( red.), A. Karpińska, Białystok: Wydawnictwo Akademickie „Trans Humana”.
 
17.
Stepulak, M. Z. (2007), Psycholog jako zawód zaufania społecznego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
18.
Szluz, B. (2001), Od prawa szkolnego do etyki pedagogicznej. Rzeszów: Wydawnictwo Naukowe AP.
 
19.
Williams, Poul, D. (2012), Studia bezpieczeństwa, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
20.
Wójcik, A. (2007), Asertywność w pracy nauczyciela. [w:] Nauczyciel kompetentny. (red.), Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
Journals System - logo
Scroll to top