PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prezentowane wydawnictwo zawiera rozważania o bezpieczeństwie w warunkach funkcjonowania szkoły. Szkoły rozumianej jako instytucja i placówka oświatowa zarazem, w której realizowany jest proces edukacyjno-wychowawczy z bezpośrednim udziałem uczniów i nauczycieli w określonym środowisku społecznym. Nie ulega wątpliwości, że struktura taka wymaga szczególnej uwagi i specyficznych zabiegów zapewniających bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w szkole, czy też – mówiąc bardziej obrazowo – stworzenia warunków dla bezpiecznej szkoły.
Journals System - logo
Scroll to top