PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (100-114)
Twórczość a odtwórczość: problem piractwa internetowego w edukacji
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problem piractwa internetowego dotyczy nie tylko sfer kultury popularnej, w tym przemysłu muzycznego i kinowego, czy też nielegalnego rozpowszechniania kopii utworów artystycznych od książek po płyty – jest to problem wielu innych obszarów, w tym również edukacji i wychowania przedstawicieli Pokolenia Sieci. W artykule zostały przedstawione pojęcia twórczości i odtwórczości na tle współczesnych wyzwań społeczeństwa sieciowego, często określonego jako informacyjne. Związane są z niezwykłą otwartością Internetu, możliwościami dzielenia się informacją na skalę globalną oraz kwestiami wolności i innowacyjności jako przeciwieństwami wtórności, a nawet zacofania. Akcent został postawiony na pojęciach sieci i współpracy sieciowej, a także konieczności rozwoju nie tylko umiejętności poruszania się w oceanie informacji, ale też uświadomienia wartości pracy twórczej oraz własnego wkładu twórczego do wspólnego zasobu wiedzy cyfrowej, czyli nie tylko brania, ale również dawania. Na danym etapie już nie sposób zwalczyć tendencji obecnych w sferze rozrywkowej Internetu, potężnie oddziałowujących na sferę edukacyjną. Można jedynie wspierać pozytywne strony dostępu do ogromnego zasobu wiedzy, twórcze podejście do tego dostępu i aktywny udział w oryginalnej twórczości zbiorowej.
 
REFERENCJE (47)
1.
Anderson, Christopher. (2008). Długi ogon. Ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos. Poznań: Media Rodzina.
 
2.
Andrzejewska, A. (2012) Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni. W: 22. ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek – Media – Edukacja”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pozyskano z: http://www.up.krakow.pl/ktime/....
 
3.
Batorski, D. (2011). Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. W: J. Czapiński i T. Panek, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, (S. 299-327).
 
4.
Bendyk, E. (2012). Rewolucja. Czas Manifestów. Bunt sieci. Pozyskano z: http://bendyk.blog.polityka.pl....
 
5.
Białowąs, A. (2007). Filozoficzne aspekty wykorzystywania informacyjno-komunikacyjnych technologii w procesie kształcenia i samokształcenia. W: P. Drzyzga (red.), Nowe media a tradycyjne środki przekazu. Tychy: Maternus Media.
 
6.
Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Rebis.
 
7.
Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.
 
8.
Christakis, N.A. i Fowler, J.H. (2011). W sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie. Sopot: Smak Słowa.
 
9.
Dąbrowski, P. i Urbański, J. (2008). Wolność kultury Creative Commons na tle regulacji prawnych w Polsce. W: Kanash, T. Społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów w dobie społeczeństwa sieciowego. Mińsk Mazowiecki: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki, (S. 69-97).
 
10.
Dobrołowicz, W. (1995). Psychodydaktyka kreatywności. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 
11.
Dreyfus, H. L. (2001). On the Internet. London and New York: Routledge.
 
12.
Dunaj, B. (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga.
 
13.
Filiciak, M., Danielewicz, M., Haława, M., Mazurek, P. i Nowotny, A. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze (Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS).
 
14.
Gajda, J. (2009). Internet jako narzędzie wspomagania kreatywności i innowacyjności. W: 19. Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Komputer w edukacji”. Pozyskano z: http://www.up.krakow.pl/ktime/....
 
15.
Gajda, J. (2002). Media w edukacji. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.
 
16.
Goban-Klas, Tomasz. (2002). Surfowanie czy żeglowanie w cyberprzestrzeni czyli o wychowaniu człowieka medialnego i mobilnego Homo Internetus. Pozyskano z: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/s....
 
17.
Hojnacki, L.(2011). Szkoła wobec nowych technologii – między szansą a zagrożeniem. W: 21. ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek – Media – Edukacja”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pozyskano z: http://www.up.krakow.pl/ktime/....
 
18.
Jenkins, H. (2007). Kultura konwergencji. Warszawa: WAIP.
 
19.
Jeran, A. (2004). Mit Internetu jako miejsca poszukiwania informacji. W: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość ? T. Kraków: BG AGH, (S. 213-221).
 
20.
Kazubowska, U. (2009). Odpowiedzialność jednostki w świecie mediów – analiza zjawiska i sposoby jej kształtowania. W: 19. Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Komputer w edukacji”. Pozyskano z: http://www.up.krakow.pl/ktime/.
 
21.
ref2009/kazubows.pdf.
 
22.
Kazubowska, U. (2010). Twórczość życia codziennego w obliczu współczesnych mediów – aktualność i wyzwania przyszłości. W: 20. Jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek – media – edukacja”. Pozyskano z: http://www.up.krakow.pl/ktime/....
 
23.
Keen, A. (2007). Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Warszawa: WAIP.
 
24.
Kołodziejczyk, W. i Polak, M. (2011). Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania dla szkoły polskiej i ucznia. Warszawa: Instytut Obywatelski.
 
25.
Kołodziejczyk, W. (2012) Szkoła i talent ucznia. W: 22. ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek – Media – Edukacja”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pozyskano z: http://www.up.krakow.pl/ktime/... .
 
26.
Konieczniak, M. (2012) Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji. W: 22. ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek – Media – Edukacja”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pozyskano z: http://www.up.krakow.pl/ktime/....
 
27.
Kowalczyk, M. (2009). Kultura uczestnictwa, wiedza kolektywna, społeczność sieciowa. W: A. Maj, (red). Amatorzy kontra profesjonaliści. Nowe formy komunikacji w kulturze współczesnej. (s.90-94). Kraków: Wydawnictwo ExMachina.
 
28.
Lessig, L. (2005). Wolna kultura. Warszawa: WSiP.
 
29.
Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant I. i K. Kelly. (2009). Nowe media. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
30.
Lubina, E. (2010). Powstawanie i dynamika lokalnych społeczności internetowych. Journal of Modern Science. (Tom 1/7). (S. 253-263).
 
31.
Lubina, E. (2011). Technologiczne innowacje w nauczaniu dzieci - znak czasów. Journal of Modern Science. (Tom 2/9). (S. 39-48).
 
32.
Łażewski, E. (2009). Internet jako czynnik współczesnego wychowania i kształcenia. W: Kanash, T. Społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów w dobie społeczeństwa sieciowego. Mińsk Mazowiecki: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki, (S. 57-68).
 
33.
Morbitzer, J. (2010). Szkoła w pułapce Internetu. W: 20. Jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek – media – edukacja”. Pozyskano z: http://www.up.krakow.pl/ktime/....
 
34.
Musiał, E. (2012). „Sieciowcy” a potencjał edukacyjny Sieci. W: 22. ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek – Media – Edukacja”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pozyskano z: http://www.up.krakow.pl/ktime/... Mylące lub nacechowane słowa i sformułowania, których lepiej unikać. (2012). Pozyskano z: http://www.gnu.org/philosophy/....
 
35.
Nowakowski, Z. (2010). Kreatywna szkoła to twórczy uczeń – technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym. W: 20. Jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek – media – edukacja”. Pozyskano z:.
 
37.
Plagiarism: The Ctrl+C, Ctrl+V boom. (2011). BBC News Magazine, 2 March. Pozyskano z: http://www.bbc.co.uk/news/maga....
 
38.
Rudnicka, I. (2010). Nowe media w pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych. W: 20. Jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek – media – edukacja”. Pozyskano z: http://www.up.krakow.pl/ktime/....
 
39.
Sigva, R. (2011). Skala postaw twórczych versus odtwórczych. Kraków: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 
40.
Szpunar, M. (2012). Pokolenie Ctrl-C Ctrl-V. W: 22. ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek – Media – Edukacja”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pozyskano z: http://www.up.krakow. pl/ktime/symp2012/referaty_2012_10/szpunar.pdf.
 
41.
Szymański, M. S. (1987). Twórczość i style poznawcze uczniów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
42.
Tadeusiewicz, R. (2006). Powody stosowania komputerów w edukacji. W: 16. ogólnopolskie sympozjum naukowe „Komputer w edukacji”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pozyskano z: http://www.up.krakow.pl/ktime/....
 
43.
Tanalski, D. (2011). Czy humaniści, etycy i moraliści są potrzebni? Czyli o potrzebie reformy pedagogiki. Journal of Modern Science, Tom 2/9, (S. 25-38).
 
44.
Tanaś, M. (2010). Pedagogika wobec wyzwań technologicznych współczesności. W: 20. Jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek – media – edukacja”. Pozyskano z: http://www.up.krakow.pl/ktime/....
 
45.
Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Czyli jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: WAIP.
 
46.
Tatarkiewicz, W. (2011) Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN.
 
47.
Wasiołka, S. (2010). Edukacja w epoce cyfrowej. W: 20. Jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum naukowe „Człowiek – media – edukacja”. Pozyskano z: http://www.up.krakow.pl/ktime/....
 
Journals System - logo
Scroll to top