PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (9-18)
Bezpieczna szkoła w realizacji programu nauczania
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule autor zawarł podstawowe kwestie dotyczące dzisiejszej szkoły polskiej w aspekcie jej bezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa publicznego państwa i warunków realizacji programu nauczania. Ponadto, mając na uwadze uwarunkowania wypełniania obowiązku nauczania dzisiejszej młodzieży, wiele miejsca autor poświęcił zagrożeniom, jakie mogą wystąpić dziś i w najbliższej przyszłości wywołane przez człowieka i przez naturę. W drugiej części artykuł zawiera myśli autora w kwestii roli dyrektora szkoły, nauczyciela i pedagoga. Propozycje zmian proponowane w artykule mogą przyczynić się do radykalnej poprawy stanu faktycznego polskiej szkoły
 
REFERENCJE (4)
1.
Adamowicz, E. (2012). Kompetencje współczesnego dyrektora szkoły. Zeszyty naukowe. Ryki.
 
2.
Palczewska, S. (2012). Nauczyciel w szkole XXI wieku. Zeszyty naukowe. Ryki: LSW.
 
3.
Pałgan, I. (2012). Nauczyciel - edukator i wychowawca, czy tylko edukator. Zeszyty naukowe. Ryki: LSW.
 
4.
Wojtyła, K. (1985). Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne. Kraków.
 
Journals System - logo
Scroll to top