PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (41-51)
Potrzeby nauczycieli i potrzeby szkoły – dylematy i kontrowersje
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym problemem współczesnej rzeczywistości edukacyjnej jest pytanie o motywację bycia nauczycielem, bycia uczniem, bycia rodzicem . Problem opisywania, pełnienia i oceny ról społecznych nauczyciela, ucznia i rodzica jako głównych uczestników życia szkolnego stał się dziś problemem trudnym i niezwykle skomplikowanym. Już dawno stracił na znaczeniu i jasności obraz szkoły z ery przemysłowej. W dobie myślenia i działania w rzeczywistości ponowoczesnej nastąpiło wymieszanie i rozproszenie znaczeń podstawowych pojęć i celów. Nie ma już prostych odpowiedzi na pytanie o sens bytu szkoły w takiej formule, jaka dziś obowiązuje. Jakie potrzeby mają nauczyciele w związku ze zmianami w polskiej edukacji? Czy te potrzeby są tożsame z potrzebami szkoły: uczniów i ich rodziców, władz szkolnych i samorządowych? Zauważam w tym względzie szereg kwestii spornych, wiele antagonizmów, zjawisk niepokojących, a nawet kontrowersyjnych.
 
REFERENCJE (15)
1.
Bauman, Z. (2007). Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
2.
Cieśla, J. (2012). Presja i depresja. „Polityka”, nr 38.
 
3.
Deniziak, E. (2006). Portret współczesnego nauczyciela. „Nowa Szkoła”, nr 6.
 
4.
Firmhofer, R. (2011). Społeczeństwo umiejące korzystać z wiedzy – jak do tego dojść? W: J. Szomburg (red.), Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
5.
Jastrzębska, L. (2012). Poszukiwany, poszukiwana… „Nowa Szkoła”, nr 6 (704). 51 | WSGE.
 
6.
Jeżowski, A. (2007). Nauczyciele na nowy wiek. „Dyrektor Szkoły”, nr 2.
 
7.
Król, M. (2012). Po co nam (taka) szkoła? „Wprost”, nr 36.
 
8.
Mika, S. (1998). Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
9.
Nowak – Łojewska A. (2011). Nauczycielskie koncepcje nadawania znaczeń wiedzy uczniów i postrzegania jej źródeł. „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje”, nr 1 (113).
 
10.
Rękawek, A. (2009). Raporty ooświacie: gdzie szukać odpowiedzi na pytanie: jak jest? „Dyrektor Szkoły”, nr 3.
 
11.
Robinson, K. (2011). Zmiana paradygmatu edukacji. W: J. Szomburg (red.), Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
12.
Rutkowiak , J. (2010). Nauczyciel interpretatorem edukacyjnej rzeczywistości neoliberalnej. W: E. Potulicka, J. Rutkowiak (red.), Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
13.
Szwed, S. (2012). Siłaczka prosi o szacun. „Wysokie Obcasy”, nr 35 (690), dodatek do „Gazety Wyborczej”, wydanie z dnia 1 września 2012.
 
14.
Zespół Doradców Strategicznych PRM, (2008). Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Warszawa.
 
15.
Żylińska, M. (2011). Na czym powinien polegać przewrót kopernikański w edukacji. W: J. Szomburg (red.), Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
Journals System - logo
Scroll to top