PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (41-51)
The needs of teachers and schools need – dilemmas and controversies
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main problem of contemporary educational reality is the question of the motivation of being a teacher, being a student, being a parent. The problem of describing and evaluating the performance of social roles of teacher, student and parent as the main participants in school life today has become a problem very difficult and complicated. It has long lost its importance and clarity of the image of the industrial age schools. In the era of thinking and acting, in fact, there has been a postmodern mix, spread the basic concepts of meaning and purpose. There is no longer a simple answer to the question about the meaning of being a school in the formula, which is valid today. What needs to teachers due to changes in the Polish education? Are these needs are the same as the needs of the school: students and their parents, school authorities and government? I note in this regard, a number of contentious issues, many antagonisms, phenomena disturbing and even controversial.
 
REFERENCES (15)
1.
Bauman, Z. (2007). Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
2.
Cieśla, J. (2012). Presja i depresja. „Polityka”, nr 38.
 
3.
Deniziak, E. (2006). Portret współczesnego nauczyciela. „Nowa Szkoła”, nr 6.
 
4.
Firmhofer, R. (2011). Społeczeństwo umiejące korzystać z wiedzy – jak do tego dojść? W: J. Szomburg (red.), Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
5.
Jastrzębska, L. (2012). Poszukiwany, poszukiwana… „Nowa Szkoła”, nr 6 (704). 51 | WSGE.
 
6.
Jeżowski, A. (2007). Nauczyciele na nowy wiek. „Dyrektor Szkoły”, nr 2.
 
7.
Król, M. (2012). Po co nam (taka) szkoła? „Wprost”, nr 36.
 
8.
Mika, S. (1998). Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
9.
Nowak – Łojewska A. (2011). Nauczycielskie koncepcje nadawania znaczeń wiedzy uczniów i postrzegania jej źródeł. „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje”, nr 1 (113).
 
10.
Rękawek, A. (2009). Raporty ooświacie: gdzie szukać odpowiedzi na pytanie: jak jest? „Dyrektor Szkoły”, nr 3.
 
11.
Robinson, K. (2011). Zmiana paradygmatu edukacji. W: J. Szomburg (red.), Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
12.
Rutkowiak , J. (2010). Nauczyciel interpretatorem edukacyjnej rzeczywistości neoliberalnej. W: E. Potulicka, J. Rutkowiak (red.), Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
13.
Szwed, S. (2012). Siłaczka prosi o szacun. „Wysokie Obcasy”, nr 35 (690), dodatek do „Gazety Wyborczej”, wydanie z dnia 1 września 2012.
 
14.
Zespół Doradców Strategicznych PRM, (2008). Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Warszawa.
 
15.
Żylińska, M. (2011). Na czym powinien polegać przewrót kopernikański w edukacji. W: J. Szomburg (red.), Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
Journals System - logo
Scroll to top