PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (153-181)
Underage deviant girls and their social environment: support, rigourism or indifference ?
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Following paper is devoted to influence that girls’ social surrounding imposes on process of entering the area of devotional behaviour. Theoretical considerations regarding family, school and peer environment are followed by general characteristics of juvenile crimes as well as types of those crimes and short analysis of juvenile crime statistics. In the next part of paper is analysis of research results. The research regarded influence of family environment on deviant behaviour of underage girls with special focus on family life pathology on this type of behaviour . Next section covers financial situation of investigated families, girls’ plans for the future, as well as influence of school and peers on their anormative aspect of behaviour. Analysis of research results shows that criminal attitude of juveniles is mostly influenced by family environment and closest acquaintances. There is also significant school contribution, as school more often than not tries to shift responsibility for upbringing towards parents.
 
REFERENCES (26)
1.
Biel K., Przestępczość dziewcząt rodzaje i uwarunkowania, WAM Kraków 2009.
 
2.
Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Arche s.c. Gdańsk 2000.
 
3.
Cudak H., Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Wydawnictwo PTHP, Warszawa 1999.
 
4.
Figes K., Te straszne nastolatki, Wydawnictwo Literackie 2003.
 
5.
Filas A., Ludzie z wielkiej płyty [w:] Wprost, 10 września, Warszawa 2000.
 
6.
Firkowska – Mankiewicz A., Czynniki biopsychiczne a przestępczość nieletnich, Warszawa 1972.
 
7.
Forward S., Toksyczni rodzice, Warszawa 1996.
 
8.
Hołyst B., Problemy młodego pokolenia. Studium z zakresu profilaktyki społecznej, Warszawa 1991.
 
9.
Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2007;.
 
10.
Jarosz M., Patologia społeczna [w:] Krawczyk Z., Sowa K., (red.) Socjologia w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998.
 
11.
Kosewski M., Agresywni przestępcy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977.
 
12.
Miłoś R., Pudzianowska W., Krzyżanowska N., Rodzina dysfunkcyjna, IEWiP, Warszawa 2008.
 
13.
Nowakowska U., Swędrowska A., Kobiety na rynku pracy, Warszawa 2003.
 
14.
Ostrowska K., Wójcik D., Teoria kryminologiczne, Warszawa 2003.
 
15.
Pastwa – Wojciechowska B., Przestępczość, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009.
 
16.
Pęczak M., Stan zagrożenia (Polityka; 2000/37).
 
17.
Pluskota K., Sieczkowski W., Charakterystyka problemu „dzieci ulicy” i proponowany program resocjalizacji, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, „Edukacja Zdrowotna”, vol. 3, nr 3 / 2006.
 
18.
Raport z przesłuchań nieletnich, Warszawa 2011;.
 
19.
Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, Seria: Psychologia Rodziny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 
20.
Siemaszko A., Granice tolerancji, PWN, Warszawa 1993.
 
21.
Tyszka Z., Wachowiak A., Podstawowe zagadnienia socjologii rodziny, Akademia Rolnicza, Poznań 1997.
 
22.
Tyszka Z., Socjologia rodziny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1974.
 
23.
Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 
24.
Woźniakowska – Fajst D., Nieletnie niebezpieczne niegrzeczne niegroźne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2010.
 
25.
Żabczyńska E., Przestępczość dzieci, Warszawa 1983.
 
26.
Żebrowski J., Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich [w:] Kawula S. i Machela H. (red.) Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
 
Journals System - logo
Scroll to top