PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (153-181)
Nieletnie dewiantki i ich społeczne otoczenie: wsparcie, rygoryzm czy obojętność ?
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest wpływowi otoczenia społecznego dziewcząt na proces wchodzenia w obszar zachowań dewiacyjnych. Po ogólnych – teoretycznych rozważaniach dotyczących rodziny i środowiska rówieśniczego i szkoły omawiana jest ogólna charakterystyka przestępstw popełnianych przez nieletnich oraz ich rodzaje, a także krótka statystyka omawianego zjawiska. Kolejną część artykułu stanowi analiza wyników badań. Dotyczy ona wpływu środowiska rodzinnego na zachowania dewiacyjne nieletnich dziewcząt, zwłaszcza znaczenia patologii życia rodzinnego na te zachowania. Dalej omawiana jest sytuacja finansowa rodzin badanych, plany na przyszłość nieletnich oraz wpływ szkoły i rówieśników na zachowania anormatywne dziewcząt. Z analizy wyników badań wynika, że największy wpływ na zachowania przestępcze nieletnich, w tym także nieletnich dziewcząt, ma środowisko rodzinne i najbliższy krąg znajomych. Znaczący wpływ ma również szkoła, która stara się coraz częściej przerzucać odpowiedzialność za wychowanie dziecka na rodziców.
 
REFERENCJE (26)
1.
Biel K., Przestępczość dziewcząt rodzaje i uwarunkowania, WAM Kraków 2009.
 
2.
Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Arche s.c. Gdańsk 2000.
 
3.
Cudak H., Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Wydawnictwo PTHP, Warszawa 1999.
 
4.
Figes K., Te straszne nastolatki, Wydawnictwo Literackie 2003.
 
5.
Filas A., Ludzie z wielkiej płyty [w:] Wprost, 10 września, Warszawa 2000.
 
6.
Firkowska – Mankiewicz A., Czynniki biopsychiczne a przestępczość nieletnich, Warszawa 1972.
 
7.
Forward S., Toksyczni rodzice, Warszawa 1996.
 
8.
Hołyst B., Problemy młodego pokolenia. Studium z zakresu profilaktyki społecznej, Warszawa 1991.
 
9.
Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2007;.
 
10.
Jarosz M., Patologia społeczna [w:] Krawczyk Z., Sowa K., (red.) Socjologia w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998.
 
11.
Kosewski M., Agresywni przestępcy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977.
 
12.
Miłoś R., Pudzianowska W., Krzyżanowska N., Rodzina dysfunkcyjna, IEWiP, Warszawa 2008.
 
13.
Nowakowska U., Swędrowska A., Kobiety na rynku pracy, Warszawa 2003.
 
14.
Ostrowska K., Wójcik D., Teoria kryminologiczne, Warszawa 2003.
 
15.
Pastwa – Wojciechowska B., Przestępczość, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009.
 
16.
Pęczak M., Stan zagrożenia (Polityka; 2000/37).
 
17.
Pluskota K., Sieczkowski W., Charakterystyka problemu „dzieci ulicy” i proponowany program resocjalizacji, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, „Edukacja Zdrowotna”, vol. 3, nr 3 / 2006.
 
18.
Raport z przesłuchań nieletnich, Warszawa 2011;.
 
19.
Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, Seria: Psychologia Rodziny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 
20.
Siemaszko A., Granice tolerancji, PWN, Warszawa 1993.
 
21.
Tyszka Z., Wachowiak A., Podstawowe zagadnienia socjologii rodziny, Akademia Rolnicza, Poznań 1997.
 
22.
Tyszka Z., Socjologia rodziny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1974.
 
23.
Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 
24.
Woźniakowska – Fajst D., Nieletnie niebezpieczne niegrzeczne niegroźne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2010.
 
25.
Żabczyńska E., Przestępczość dzieci, Warszawa 1983.
 
26.
Żebrowski J., Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich [w:] Kawula S. i Machela H. (red.) Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
 
Journals System - logo
Scroll to top