PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
I. Wpływ świata wirtualnego na przestępczość wśród dzieci i młodzieży
II Wpływ środowiska społecznego i uwarunkowań biopsychicznych na przemoc i przestępczość dzieci i młodzieży
III Przestępczość młodzieży – jak skutecznie zapobiegać, reagować, przeciwdziałać
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dwa pojęcia nadają przedstawionej publikacji swoistą strukturę, a mianowicie przestępczość i nieletni. Pojęcia te, mimo że funkcjonują od bardzo dawna w literaturze przedmiotu, to nadal nie doczekały się jednoznacznych definicji. Przestępczość nieletnich jest problemem społecznym tak starym jak stara jest cywilizacja ludzka i mimo że jest zjawiskiem historycznym, należy się obawiać, że nie zniknie z katalogu bolączek społecznych. Bezpośrednim powodem przygotowania monografii był niepokój wynikający z lawinowego wzrostu liczby i charakteru przestępczości i przemocy w środowisku społecznym - rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole oraz w mediach i cyberprzestrzeni. Przemoc jest zjawiskiem powszechnym, ale czy ta powszechność ma przekonywać nas o jej nieuchronności? Pogląd ten należy odrzucić jako błędny z założenia a co gorsze szkodliwy społecznie. Nic nie usprawiedliwia akceptacji tego podejścia, tak jak nic nie usprawiedliwia bierności, apatii jednostek, społeczeństwa czy państwa wobec agresji, przemocy czy przestępczości. Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy wpływu świata wirtualnego na przestępczość wśród dzieci i młodzieży. Druga poświęcona jest wpływowi środowiska społecznego i uwarunkowań biopsychicznych na przemoc i przestępczość dzieci i młodzieży. W trzeciej części autorzy starają się znaleźć odpowiedź na pytania, jak skutecznie zapobiegać wzrastającej przestępczości nieletnich, jak jej przeciwdziałać, w jaki sposób reagować. Monografia ukazuje wielorakość uwarunkowań przestępczości nieletnich
FINANSOWANIE
PUBLIKACJA POWSTAŁA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE
Journals System - logo
Scroll to top