PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (457-478)
Przemoc w rodzinie jako czynnik potęgujący wzrost przestępczości wśród nieletnich. Unia Europejska wobec zjawiska
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wielu młodych ludzi kwestionuje w dzisiejszych czasach wzorce oparte na rodzinie, edukacji oraz pracy. Relacje społeczne, które zapewniały kiedyś sprawny przebieg procesu socjalizacji są teraz zachwiane. Dzieje się tak z powodu coraz bardziej zróżnicowanych i coraz mniej przewidywalnych trajektorii stylu życia. Często spotykane w rodzinach patologiczne zachowania przyczyniają się do późniejszej działalności przestępczej młodzieży. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zdają sobie sprawę ze skali zjawiska przemocy w rodzinie i starają się skutecznie je zwalczać.
 
REFERENCJE (38)
1.
Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa. Wykłady z psychologii: Tom 9, Warszawa 2002.
 
2.
Gil D.G., Violence against children, Cambridge 1978.
 
3.
Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny, Toruń 2000.
 
4.
Nowicka W., Solik A., Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych a ich realizacja w Polsce, Warszawa 2003.
 
5.
Rode D., Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Katowice 2010.
 
6.
Skwara S., Programy wspólnotowe – Program Daphne III na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka, Gdańsk 2011.
 
7.
Łoś W. Z., Oleszkowicz A. (red.), Rozwój człowieka i jego zagrożenia w świetle współczesnej psychologii, Wrocław-Lublin 1997.
 
8.
Broszura Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, Historia Daphne 1997–2003, Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2005.
 
9.
S. Skwara, Broszura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Referatu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programy wspólnotowe – Program Daphne III na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka, Gdańsk 2011.
 
10.
Barnowski M., Piętnastolatek za pobicie policjanta trafi do poprawczaka. Teraz żałuje swojego czynu, „Głos Pomorza”, 22.07.2010.
 
11.
Fijałkowski Ł., Proces przeciwko nastolatkom oskarżonym o zabójstwo i gwałt w Toruniu zakończony; czekamy na wyrok, „Gazeta Pomorska”, 20.03.2009.
 
12.
Gębuś R., Słupsk: Sąd Okręgowy skazał zabójców Anity B. na 25 lat. Wyrok jest nieprawomocny, „Dziennik Bałtycki”, 03.07.2011.
 
13.
Makowska L., Gimnazjaliści zbiorowo zgwałcili 31-latkę i nagrali to komórką!, „Gazeta Lubuska”, 14.11.2011.
 
14.
Bastos R., Projekt sprawozdania w sprawie programu Daphne: osiągnięcia i plany na przyszłość (2011/2273(INI)), http://www.europarl.europa.eu/....
 
15.
Dzierżek D., Skąd bierze się przemoc w rodzinie?, http://spkleosin.pl/publikacje....
 
16.
Kołodziejczyk I., Oczekiwania rodziców wobec dzieci - gdzie szukać „złotego środka” ? cz.2, http://psychotekst.com/artykul....
 
17.
Król A., Przemoc w rodzinie. Ofiary i sprawcy przemocy domowej, http://www.gimnazjum2rumia.meg....
 
18.
Lisek E., Dysfunkcjonalność rodziny. Przemoc wobec dziecka w rodzinie oraz konsekwencje jej stosowania, http://literka.pl/3/37521/dysf....
 
19.
Łukowska K., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, www.mcps.mazovia.pl/plik.php?plik=mat20080105_1.pdf.
 
20.
Miszczak J., Zabójstwo zaplanowali z zimną krwią, http://www.nowiny24.pl/apps/pb....
 
21.
Nikodemska S.,Przemoc domowa w świetle badań empirycznych, http://www.psychologia.edu.pl/....
 
22.
Śliwak M., Przemoc wobec dzieci, http://www.profesor.pl/publika....
 
23.
Ustupska A., Podmiotowość wychowanka, http://www.awans.net/strony/ps....
 
24.
Analiza portalu internetowego „Gospodarka.pl”, Polski Internet a przemoc domowa, http://www.egospodarka.pl/7931....
 
25.
Deklaracja ONZ o eliminacji przemocy wobec kobiet , http://www.un-documents.net/a4....
 
26.
Informacje instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej - Konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020) (2011/C 155/02), http://eurlex.europa.eu/LexUri....
 
27.
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, http://eurlex.europa.eu/pl/tre....
 
28.
Poradnik pedagogiczno – resocjalizacyjny, Bicie dzieci - metoda wychowawcza czy przejaw agresji rodziców wobec dziecka?, http://www.poradnikpr.info/?p=....
 
29.
Portal internetowy kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”, materiały do kampanii http://www.przemoc.com.pl/mate....
 
30.
Portal internetowy „Gazeta.pl”, Brutalny gwałt na 16-letniej dziewczynie, http://wiadomosci.gazeta.pl/kr....
 
31.
Portal internetowy „Gazeta.pl”, 18-latek aresztowany za gwałt na 15-letniej dziewczynie, http://wiadomosci.gazeta.pl/kr....
 
32.
Portal internetowy „SE.pl”, Radymno. Pijane nastolatki pobiły swoje młodsze koleżanki.
 
34.
Portal internetowy „Dziennik Elbląski”, Nastolatek pobił sąsiadkę, bo zwróciła mu uwagę, http://elblag.wm.pl/26150,Nast....
 
35.
Portal internetowy Komisji Europejskiej, Daphne III, http://ec.europa.eu/justice/fu....
 
36.
Raport Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej – Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, http://www.mpips.gov.pl/userfi....
 
37.
Streszczenie prawodawstwa Unii Europejskiej, Walka z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet: Program Daphne III (2007–2013), http://europa.eu/legislation_s..._ rights_within_european_union/l33600_pl.htm.
 
38.
Zestawienie teorii rozwojowych, http://social-sciences/psychol....
 
Journals System - logo
Scroll to top