PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (11-38)
Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni a przestępczość dzieci i młodzieży
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiciele środków masowego przekazu utrzymują, że wpływ mass mediów na postawy oraz zachowanie odbiorców nie został udowodniony i nie sposób oddzielić go od innych czynników wywołujących agresję, brutalizację, a także wulgaryzację zachowań społecznych (w szczególności dzieci i młodzieży). Środki masowego przekazu oddziałując na uczucia szczególnie dzieci, wywołują silne przeżycia emocjonalne, spowodowane oglądaniem nie tylko scen grozy, okrucieństwa w filmach, ale także innych programów zawierających treści o dużym napięciu dramatycznym. Świat w wielu filmach ukazywany jest jako środowisko ludzi, w którym panuje kult pieniądza, bezwzględność, cynizm. Dzieci bardzo wcześnie oswajają się z widokiem krwi, tortur, zbrodni, a także scen tylko z pozoru obojętnych, w rzeczywistości jednak silnie oddziałujących na ich układ nerwowy. Uczucia, jakich doświadczają młodzi odbiorcy, przekształcają się często w długotrwałe stany ogólnego zmęczenia i rozdrażnienia, powodują zniechęcenie, agresję.
 
REFERENCJE (17)
1.
1) Bałandynowicz A. (2006), Przemoc w środkach masowego przekazu. (Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Edukacji Narodowej), PTHP, Warszawa.
 
2.
2) Beier L. O., (2006), „Rzeźnia w kinie”, Der Spiegel, 24 lipca 2006 r. za: Forum, 32/33.
 
3.
3) Binczycka-Anholcer (red.) (2003), Przemoc i agresja jako zjawisko społeczne, Warszawa.
 
4.
4) Borowik R. (2003), Agresja we współczesnej komunikacji, [w:] Binczycka – Anholcer M. (red.), Przemoc i agresja jako zjawisko społeczne, Warszawa.
 
5.
5) Dominiak T. (2006), Wojna mediów, Ozon, 15 marca.
 
6.
6) Czocholska P. (2004), Agresja i przemoc w multimediach elektronicznych, [w:] Kowalski D., Kwiatkowski M., Zduniak A. (red. nauk), Edukacja dla bezpieczeństwa, Lublin, Poznań.
 
7.
7) Gujska B.(2005), Media i ich wpływ na zdrowie psychiczne, „Zdrowie Psychiczne”, nr 1.
 
8.
8) Hołyst B.(2005), Psychologiczne i kryminalistyczne aspekty pedofilii, [w:] Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego, Binczyska-Anholcer M. (red.), Warszawa.
 
9.
9) Pilch T. (1996), Agresja i nietolerancja wśród dzieci i młodzieży jako zjawisko społeczne, [w:] Frączek A., Pufal-Struzik I. (red.), Agresja dzieci i młodzieży, Perspektywa psychoedukacyjna, Kielce.
 
10.
10) Poznaniak W. (2003), Przemoc w grach elektronicznych, [w:] Binczycka-Anholcer M. (red.), Przemoc i agresja jako zjawisko społeczne, Warszawa.
 
11.
11) Sankowski R. (2006), Muzyka podszyta seksem, GW.
 
12.
12) Sarzała D. (2004), Agresja i przemoc w multimediach elektronicznych wyzwaniem dla edukacji, [w:] Kowalski D., Kwiatkowski M., Zduniak. A. (red. nauk.), Edukacja dla bezpieczeństwa, Lublin, Poznań.
 
13.
13) Schneider H. J.(1992), Zysk z przestępstwa. Środki masowego przekazu a zjawiska kryminalne, „Pediatrics 95”, Warszawa.
 
14.
14) Sobolewski T. (2006), Królowa wśród tabloidów, Gazeta Wyborcza.
 
15.
15) Szyszkowska M. (2005), Lewicowość XXI wieku, Warszawa.
 
16.
16) Wilber K. (1997), Krótka historia wszystkiego, Warszawa.
 
17.
17) Zoll A. (2002), Dobre media. http//www. Dobremedia.org.pl/ustawa. php, 9 stycznia.
 
Journals System - logo
Scroll to top