PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (39-70)
Realna i wirtualna rzeczywistość – agresywne zabawy i przestępstwa nieletnich w świecie wirtualnym
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono zagadnienie agresji i przemocy w multimediach, koncentrując się na niektórych jej formach. Cyberprzestrzeń stwarza możliwość budowania wirtualnej rzeczywistości, w której panuje agresja w zróżnicowanej postaci. Są nimi obraźliwe obelgi web – rage, kłótnie internetowe flaming i inne formy agresji słownej. Cyberbullying to zachowanie oznaczające: terroryzowanie, nękanie, znęcanie się nad słabszym. W szkole oznacza długotrwałe i negatywne działanie uczniów lub grupy uczniów, zmierzające do wykluczenia ofiary z grupy rówieśniczej. Psychologiczne uwarunkowania i motywy tego rodzaju zachowań oraz ich negatywne skutki autor przedstawia w niniejszym artykule.
 
REFERENCJE (31)
1.
Bałandynowicz B. (2006), Przemoc w środkach masowego przekazu, PTHP, Warszawa.
 
2.
Baudrillard J. (1966, The perfect crime, London & New York.
 
3.
Beier L.O. (2006), Rzeźnia w kinie, Der Spiegel, 24 lipca 2006.,za Forum 2006, nr 32/33.
 
4.
Berson M. J. (2000), The computer can’t see you Bush, “Kappa Delta Pi Record” nr 36/2000 (4), s. 157-162.
 
5.
Biocca F., Kim T., Levy M. R. (1995), The vision of virtual reality, [w:] F.Biocca, M. R. Levy (red.), Communication in the Age of Virtual Reality, Hillsdale.
 
6.
Braun-Gałkowska M., Ulfik-Jaworska I. (2002), Zabawa w zabijanie, Lublin.
 
7.
Burszta W. J., Kuligowski W. ( 1999), Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury, Warszawa.
 
8.
Czacholska P. (2006), Agresja i przemoc w multimediach elektronicznych, [w:] Kowalski D., Kwiatkowski M., Zduniak A. (red nauk.), Edukacja dla bezpieczeństwa, Lublin.
 
9.
Eco U. (1997), Trzecie zapiski na pudełku od zapałek. Historia i sztuka, Poznań.
 
10.
Fromm E.(1998), Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Rebis, Poznań.
 
11.
Furedi F. (2006), Do raju na skróty, Spoked, 23 maja 2006., za Forum 2006, nr 32/33.
 
12.
Gujska B. (2005), Media i ich wpływ na z drowie psychiczne, Zdrowie Psychiczne 2005, nr 1.
 
13.
Heim M. (1994), The Methaphysic of Virtual Reality, New York & Oxford.
 
14.
Hołyst B. (2005), Psychologiczne i kryminalistyczne aspekty pedofilii, [w:] Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego, Binczycka-Anholcer M. (red.), Warszawa.
 
15.
Jagielski W. (2006), Uganda. Dziecko łatwiej zabija, (30.052006), http://serwisy.gazeta .pl, (acc.106.2006).
 
16.
Judt T. (2006), Pożyteczni idioci Busha. Zmierzch liberalnych intelektualistów, „Dziennik” nr 49, 9.12.2006.
 
17.
Kahlweit C. (2007), Ciosy przed kamerą (19.02.2007), http://wiadomości.onet.pl (acc.21.02.2007).
 
18.
Kubacka-Jasiecka D. (2004), Agresja i autoagresja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń Ja, UJ, Kraków.
 
19.
Majchrzyk Z. (2003), Niezrozumiałe motywy zabójstw dokonanych przez nieletnich, [w:] W. Ambrozik, F, Zieliński (red.), Młodociani mordercy. Studia nad agresją i zbrodnią, Poznań.
 
20.
Pilch T. (1996), Agresja i nietolerancja wśród dzieci i młodzieży jako zjawisko społeczne, [w:] A. Fronczek., I. Pufal-Struzik (red.), Agresja dzieci i młodzieży, Perspektywa psychoedukacyjna, Kielce.
 
21.
Popper K. R., Eccles J. C. (1977), The self and its brain: An argument for interactionism, Boston.
 
22.
Popper R. K. (1974), Scientific reduction and the incompleteness of all science, [w:] F. Ayala, T. Dobzansky, (red.), Studies in the Philosophy and Biology, Berkeley.
 
23.
Poznaniak W. (2003), Przemoc w grach elektronicznych, [w:] Binczycka-Anholcer M. (red.), Przemoc i agresja jako zjawisko społeczne, Warszawa.
 
24.
Rushkoff D. (1966), Media Virus! Hidden agendas in popular culture, New York.
 
25.
Sankowski R. (2006), Muzyka podszyta seksem, Gazeta Wyborcza, 11-12 marca 2006.
 
26.
Siedlecka E. (2006), Policja namierzyła dręczyciela zwierząt, Gazeta Wyborcza, 4 września 2006.
 
27.
Sobolewski T. (2006), Królowa wśród tabloidów, Gazeta Wyborcza, 4 września 2006.
 
28.
Steuer J.(1995), Telepresence. Defining virtual reality, [w:] F. Biocca,. M. R. Levy (red.), Communication in the Age of Virtual Realit, Hillsadle.
 
29.
Sutherland I. ( 1965), The ultimate display, „Proceedings of the International Federation of Information Processing Congress” 1965, nr 2.
 
30.
Wilber K. (1997), Krótka historia wszystkiego, Warszawa.
 
31.
Zoll A. (2002), Dobre media; http//www.Dobremedia.org.pl/ustawa. php, 9stycznia 2002.
 
Journals System - logo
Scroll to top