PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (39-70)
Real and virtual reality - aggressive games and juvenile crime in the virtual world
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper discusses the problems of aggression and violence in the media, concentrating on some of its forms. Cyberspace allows creating virtual reality in which various modes of aggression are present. They are web-rage, flaming and other forms of verbal aggression. Cyberbullying means terrorizing, stalking, maltreatment of the weaker. In schools it means long term and negative activities of a student or group of students, aiming at exclusion from the peer group. The author describes psychological conditions and motivations and negative consequences of such behavior.
 
REFERENCES (31)
1.
Bałandynowicz B. (2006), Przemoc w środkach masowego przekazu, PTHP, Warszawa.
 
2.
Baudrillard J. (1966, The perfect crime, London & New York.
 
3.
Beier L.O. (2006), Rzeźnia w kinie, Der Spiegel, 24 lipca 2006.,za Forum 2006, nr 32/33.
 
4.
Berson M. J. (2000), The computer can’t see you Bush, “Kappa Delta Pi Record” nr 36/2000 (4), s. 157-162.
 
5.
Biocca F., Kim T., Levy M. R. (1995), The vision of virtual reality, [w:] F.Biocca, M. R. Levy (red.), Communication in the Age of Virtual Reality, Hillsdale.
 
6.
Braun-Gałkowska M., Ulfik-Jaworska I. (2002), Zabawa w zabijanie, Lublin.
 
7.
Burszta W. J., Kuligowski W. ( 1999), Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury, Warszawa.
 
8.
Czacholska P. (2006), Agresja i przemoc w multimediach elektronicznych, [w:] Kowalski D., Kwiatkowski M., Zduniak A. (red nauk.), Edukacja dla bezpieczeństwa, Lublin.
 
9.
Eco U. (1997), Trzecie zapiski na pudełku od zapałek. Historia i sztuka, Poznań.
 
10.
Fromm E.(1998), Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Rebis, Poznań.
 
11.
Furedi F. (2006), Do raju na skróty, Spoked, 23 maja 2006., za Forum 2006, nr 32/33.
 
12.
Gujska B. (2005), Media i ich wpływ na z drowie psychiczne, Zdrowie Psychiczne 2005, nr 1.
 
13.
Heim M. (1994), The Methaphysic of Virtual Reality, New York & Oxford.
 
14.
Hołyst B. (2005), Psychologiczne i kryminalistyczne aspekty pedofilii, [w:] Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego, Binczycka-Anholcer M. (red.), Warszawa.
 
15.
Jagielski W. (2006), Uganda. Dziecko łatwiej zabija, (30.052006), http://serwisy.gazeta .pl, (acc.106.2006).
 
16.
Judt T. (2006), Pożyteczni idioci Busha. Zmierzch liberalnych intelektualistów, „Dziennik” nr 49, 9.12.2006.
 
17.
Kahlweit C. (2007), Ciosy przed kamerą (19.02.2007), http://wiadomości.onet.pl (acc.21.02.2007).
 
18.
Kubacka-Jasiecka D. (2004), Agresja i autoagresja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń Ja, UJ, Kraków.
 
19.
Majchrzyk Z. (2003), Niezrozumiałe motywy zabójstw dokonanych przez nieletnich, [w:] W. Ambrozik, F, Zieliński (red.), Młodociani mordercy. Studia nad agresją i zbrodnią, Poznań.
 
20.
Pilch T. (1996), Agresja i nietolerancja wśród dzieci i młodzieży jako zjawisko społeczne, [w:] A. Fronczek., I. Pufal-Struzik (red.), Agresja dzieci i młodzieży, Perspektywa psychoedukacyjna, Kielce.
 
21.
Popper K. R., Eccles J. C. (1977), The self and its brain: An argument for interactionism, Boston.
 
22.
Popper R. K. (1974), Scientific reduction and the incompleteness of all science, [w:] F. Ayala, T. Dobzansky, (red.), Studies in the Philosophy and Biology, Berkeley.
 
23.
Poznaniak W. (2003), Przemoc w grach elektronicznych, [w:] Binczycka-Anholcer M. (red.), Przemoc i agresja jako zjawisko społeczne, Warszawa.
 
24.
Rushkoff D. (1966), Media Virus! Hidden agendas in popular culture, New York.
 
25.
Sankowski R. (2006), Muzyka podszyta seksem, Gazeta Wyborcza, 11-12 marca 2006.
 
26.
Siedlecka E. (2006), Policja namierzyła dręczyciela zwierząt, Gazeta Wyborcza, 4 września 2006.
 
27.
Sobolewski T. (2006), Królowa wśród tabloidów, Gazeta Wyborcza, 4 września 2006.
 
28.
Steuer J.(1995), Telepresence. Defining virtual reality, [w:] F. Biocca,. M. R. Levy (red.), Communication in the Age of Virtual Realit, Hillsadle.
 
29.
Sutherland I. ( 1965), The ultimate display, „Proceedings of the International Federation of Information Processing Congress” 1965, nr 2.
 
30.
Wilber K. (1997), Krótka historia wszystkiego, Warszawa.
 
31.
Zoll A. (2002), Dobre media; http//www.Dobremedia.org.pl/ustawa. php, 9stycznia 2002.
 
Journals System - logo
Scroll to top