PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (535-566)
Dozór elektroniczny – istota, praktyka, perspektywy
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest problemowi dozoru elektronicznego. W jego ramach omówiona zostanie historia rozwoju kary kryminalnej. W kontekście zmian stylu życia, jakie dokonały się w dobie postmodernizmu, wyjaśniono etiologię tej nowej instytucji prawa karnego. Skazany odbywający karę w systemie dozoru elektronicznego przedstawiony zostaje w kategoriach niepełnosprawnego konsumenta, którego kalectwo stanowi efekt ograniczenia aktywności przez dozór. Ponieważ ograniczenie wolności konsumenckich dla homo consumerus wiąże się z degradacją statusu i deprywacją istotnych potrzeb konsumenckich, wykazano, że dozór jako narzędzie sprawcze tychże dolegliwości może mieć charakter represji. Artykuł przedstawia również fakty z historii stosowania dozoru. Sporo miejsca poświęcone zostało na analizę niepublikowanych w Polsce doniesień badawczych. Zaprezentowano wynik badań nad recydywą, przedstawiono nieliczne raporty z badań dotyczących stosowania dozoru elektronicznego w stosunku do osób nieletnich. Artykuł zamyka dyskusja dotycząca możliwości wprowadzenia dozoru elektronicznego na grunt aktualnie obowiązującego opiekuńczego modelu postępowania w sprawach nieletnich. Omówiony w zarysie profil psychologiczny adolescenta i problemy związane ze stygmatyzacją kreują negatywną perspektywę co do możliwości praktycznego zastosowania dozoru. Tej pesymistycznej wizji towarzyszy wniosek wskazujący na bezwzględną potrzebę uzupełnienia dotychczas stosowanych oddziaływań środkiem średniej mocy
 
REFERENCJE (29)
1.
A Quantitative and Qualitative Assessment of Electronic Monitoring [dok. Elektr.] (2010). The Florida State University. College of Criminology and Justice Centre for Criminology and Public Policy Research. http://www.criminologycenter.f....
 
2.
Austin J., Johnson K.D., Weitzer, R. [dok. elektr.] (2005). “Alternatives to the Secure Detention and Confinement of Juvenile Offenders”. Juvenile Justice Bulletin 5(9). Rockville: U.S. Department of Justice. https://www.ncjrs.gov/pdffiles....
 
3.
Bauman Z. (1995). Wolność, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 
4.
Bauman Z. (2009). Konsumowanie życia, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
5.
Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka, Poznań, Zysk i S-ka.
 
6.
Black M., Smith R. G. 2003. Electronic Monitoring in the Criminal Justice System”. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice 254. Woden: Australian Institute of Criminology. Durkheim E. (1999). O podziale pracy społecznej, Warszawa, PWN.
 
7.
Ekman P., Davidson R. J. (1999). Natura emocji, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
8.
Electronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention Curfew scheme [dok. elektr.] (2001), London: Home Office Research. Development and Statistics Directorate; (Home Office Research Study 222). http://library.npia.police.uk/....
 
9.
Erikson E. (2004). Tożsamość a cykl życia, Poznań, Zysk i S-ka.
 
10.
Finn M. A., Muirhead-Steves S. (2002). The effectiveness of electronic monitoring with violent male parolees. Justice Quarterly 19 (2).
 
11.
Foucault M. (2009). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa, Aletheia.
 
12.
Gable R.K., Gable R.S, (2005). Electronic Monitoring: Positive Intervention Strategies. Federal Probation 69(1).
 
13.
Gainey R.R., Payne B.K., O`Toole R., (2000). The relationships between time in jail, time on electronic monitoring, and recidivism: An event history analysis of a jail-based program. Justice Quarterly 17(4).
 
14.
Grzymała – Moszczyńska H., Przybył – Sadowska E. (2009). Kulturowo – religijne aspekty kary. Kara w zależności od rodzaju wykroczenia przeciwko wymaganiom i przepisom związanym z poszczególnymi warstwami kultury, [w:] Kara w nauce i kulturze, red. Utrat – Milecki Jarosław, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
15.
Kusztal J. (2011). Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich. Probacja 4/2011.
 
16.
Malinowski B. (1980). Zwyczaj i zbrodnia w społecznościach dzikich, Warszawa, PWN.
 
17.
Nowicka – Rusek E. (2009). Kara w perspektywie antropologii społecznej, [w:] Kara w nauce i kulturze, red. Utrat – Milecki Jarosław, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
18.
Ornowska A. Wybrane aspekty z praktyki stosowania dozoru elektronicznego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Probacja 2010/ 6.
 
19.
Padgett K. G., Bales W. D, Blomberg T.G. (2006). Under surveillance: an empirical test of the effectiveness and consequences of electronic monitoring.Criminology&Public Policy 5(1).
 
20.
Rejman G. (2009). Z rozważań o karze, [w:] Kara w nauce i kulturze, red. Utrat – Milecki Jarosław, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
21.
Renzema M, Mayo-Wilson E. (2005). Can electronic monitoring reduce crime for moderate to high-risk offenders?. Journal of Experimental Criminology 1.
 
22.
Roy S. (1997). Five Years of Electronic Monitoring of Adults and Juveniles in Lake County, Indiana: A Comparative Study on Factors Related to Failure. Journal of Crime and Justice 20 (1).
 
23.
Schmidt A.K., [dok. elektr.] (1998). “Electronic monitoring: What does the literature tell us[a]”., Federal Probation 62(2). http://search.ebscohost.com/lo....
 
24.
Siemaszko A. (1993). Granice tolerancji. O teorii zachowań dewiacyjnych, Warszawa, PWN.
 
25.
Snow P. (1999). Electronic monitoring of offenders. International Review of Law, Computers & Technology 13(3).
 
26.
The Electronic Monitoring of Adult Offenders [dok. elektr.] (2006), London, National Audit Office, The Stationery Office. http://www.nao.org.uk/publicat....
 
27.
Wikipedia [dok.elektr.] (2012). Jessica’s Law. http://en.wikipedia.org/wiki/J....
 
28.
Vaughn, J. B. (1989). A Survey of Juvenile Electronic Monitoring and Home Confinement Programs. Juvenile and Family Court Journal.
 
29.
Vollum S. Hale Ch.(2002). Electronic monitoring: A research review. Corrections Compendium 27(7).
 
Journals System - logo
Scroll to top