PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (523-534)
Model postępowania w sprawach nieletnich de lege lata i de lege ferenda
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Postępowanie w sprawach nieletnich stanowi ważny element każdego systemu prawa. W Polsce obowiązujący od trzydziestu lat model postępowania z nieletnimi z czasem nie sprostał problemom szybko rozwijającego się społeczeństwa. Postęp w wielu dziedzinach życia niesie zagrożenia społeczne (również w zakresie relacji nieletni – społeczeństwo). Artykuł przedstawia główne założenia dotychczasowego modelu postępowania (wychowawczego i poprawczego) oraz ocenia projekty zmian w prawie nieletnich, które przygotowano w ostatnim okresie. Konieczność zmian i potrzeba racjonalnej polityki w sprawach nieletnich jest głównym przesłaniem opublikowanej pracy.
Journals System - logo
Scroll to top