PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (567-594)
Przestępczość i sposoby jej zwalczania w opinii młodzieży licealnej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę przestępczości w opinii młodzieży licealnej. Autorka analizuje wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w 2000 i 2009 roku wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. W artykule dokonano analizy porównawczej poglądów młodzieży dotyczących zjawisk przestępczych, metod ich zwalczania oraz oceny pracy policji i wymiaru sprawiedliwości.
 
REFERENCJE (34)
1.
1) Czy w Polsce żyje się bezpiecznie? Komunikat z badań, (kwiecień 2000). BS/63/2000, Warszawa: CBOS.
 
2.
2) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście i Gminie Nisko, (październik 2007). Nisko: Komenda Powiatowa Policji w Nisku.
 
3.
3) Instytucje wymiaru sprawiedliwości. Komunikat z badań, (lipiec 2000). BS/111/2000, Warszawa: CBOS.
 
4.
4) Oceny instytucji publicznych. Komunikat z badań, (wrzesień 2009). BS/126/2009, Warszawa: CBOS.
 
5.
5) Ogólne statystyki, Komenda Główna Policji, http://www.statystyka.policja.... Postepowania_wszczete_przestepstwa_stwierdzone_i_wykrywalnosc_w_latach_19992011.html [25.04.2012].
 
6.
6) Opinie o karze śmierci. Komunikat z badań, (marzec 2007). BS/51/2007, Warszawa: CBOS.
 
7.
7) Opinie o pracy policji, uprawnieniach i wyszkoleniu polskiej policji. Komunikat z badań, (kwiecień 2000). BS/65/2000, Warszawa: CBOS.
 
8.
8) Opinie o sposobach walki z przestępczością i uprawnieniach policji. Komunikat z badań, (kwiecień 1998). BS/55/55/98, Warszawa: CBOS.
 
9.
9) Poczucie bezpieczeństwa i opinie o pracy policji. Komunikat z badań, (maj 2009). BS/74/2009, Warszawa: CBOS.
 
10.
10) Poczucie bezpieczeństwa, zagrożenie przestępczością i stosunek do kary śmierci. Komunikat z badań, (maj 2011). BS/60/2011, Warszawa: CBOS.
 
11.
11) Poczucie zagrożenia przestępczością. Stosunek do przestępczości nieletnich. Komunikat z badań, (kwiecień 1998). BS/48/48/98, Warszawa: CBOS.
 
12.
12) Postępowania wszczęte, przestępstwa stwierdzone i wykrywalność w latach 1999-2010, http://www.statystyka.policja.... [25.02.2012].
 
13.
13) Statystyka ogólnopolska, Komenda Główna Policji, www.policja.pl/portal/pol/3/1/Przestepstwa_ stwierdzone_podejrzani_wykrywalność_ogolem_w_latach_19902007.html [11.08.2008].
 
14.
1) Bielicki E. (1981), Stopień świadomości społecznej (percepcja społeczna) w zakresie etiologii przestępczości i innych zachowań dewiacyjnych, [w:].
 
15.
B. Hołyst (red.), Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 
16.
2) Błachut J. (2007), Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa, Oficyna „a Wolters Kluwer business”.
 
17.
3) Chmielewska A., Lesiak M. (oprac.) (2012), Rośnie poczucie bezpieczeństwa Polaków, „Policja”, nr 4/85.
 
18.
4) Grotowska-Leder J. (1994), Pauperyzacja jako przejaw patologii życia społecznego, [w:] E. Bielicki, T. Sołtysiak (red.), Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski, Bydgoszcz, Wyd. WSP.
 
19.
5) Hołyst B. (2009), Kryminologia, Wydanie X zmienione i rozszerzone, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 
20.
6) Hołyst B. (2007), Socjologia kryminalistyczna, tom 1, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 
21.
7) Karolczak-Biernacka B. (1997), Percepcja przyczyn przestępczości i wizje środków zapobiegawczych, [w:] B. Hołyst (red.), Przemoc w życiucodziennym, Warszawa, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 
22.
8) Machel H. (2007), Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
23.
9) Malec J. (1980), Poglądy społeczeństwa polskiego na przestępczość, Warszawa, Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych.
 
24.
10) Malec J. (2006), Przestępczość – to ciekawe zjawisko. Kryminologia nieelitarna, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
25.
11) Osiecka J. (1998), Poczucie zagrożenia przestępczością oraz społeczne opinie o policji w świetle sondaży opinii publicznej. Raport Nr 151, Warszawa, Biuro Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
26.
12) Podgórecki A. (1977), Prestiż prawa, Warszawa, Wyd. Książka i Wiedza.
 
27.
13) Pospiszyl I. (2008), Patologie społeczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
28.
14) Rewera M. (2008), Autorytety w świadomości młodzieży licealnej.
 
29.
Studium porównawcze na podstawie badań uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach, Stalowa Wola, WZNoS KUL.
 
30.
15) Schneider H. J. (1992), Zysk z przestępstwa. Środki masowego przekazu a zjawiska kryminalne, przeł. W. Spirydowicz, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
31.
16) Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M. (2009), Atlas przestępczości w Polsce 4, Warszawa, Oficyna Naukowa.
 
32.
17) Sławik K. (1996), Współczesny sprawca przestępstwa, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
33.
18) Śpiewak P. (2003), W naszym domu: dwie Polski, IV Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii, 16-17 października, Warszawa, http://www.ptbrio.pl/kongres4/... [29.03.2012].
 
34.
19) Witkowska-Paleń A. (2009), Dynamika i przeobrażenia struktury przestępczości w Polsce po 1989 r., „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 19, s. 100-110.
 
Journals System - logo
Scroll to top