PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (567-594)
Crime and the method of its prevention in the view of high school students
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following article concerns the problem of crime in the view of high school adolescents. The author analyses the results of surveys carried out among students of the High School in Nisko. The researches were held in 2000 and 2009. The comparative analysis of adolescents’ opinions covers their views on crime and the method of its prevention and an assessment of a police forces’ and courts’ work.
 
REFERENCES (34)
1.
1) Czy w Polsce żyje się bezpiecznie? Komunikat z badań, (kwiecień 2000). BS/63/2000, Warszawa: CBOS.
 
2.
2) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście i Gminie Nisko, (październik 2007). Nisko: Komenda Powiatowa Policji w Nisku.
 
3.
3) Instytucje wymiaru sprawiedliwości. Komunikat z badań, (lipiec 2000). BS/111/2000, Warszawa: CBOS.
 
4.
4) Oceny instytucji publicznych. Komunikat z badań, (wrzesień 2009). BS/126/2009, Warszawa: CBOS.
 
5.
5) Ogólne statystyki, Komenda Główna Policji, http://www.statystyka.policja.... Postepowania_wszczete_przestepstwa_stwierdzone_i_wykrywalnosc_w_latach_19992011.html [25.04.2012].
 
6.
6) Opinie o karze śmierci. Komunikat z badań, (marzec 2007). BS/51/2007, Warszawa: CBOS.
 
7.
7) Opinie o pracy policji, uprawnieniach i wyszkoleniu polskiej policji. Komunikat z badań, (kwiecień 2000). BS/65/2000, Warszawa: CBOS.
 
8.
8) Opinie o sposobach walki z przestępczością i uprawnieniach policji. Komunikat z badań, (kwiecień 1998). BS/55/55/98, Warszawa: CBOS.
 
9.
9) Poczucie bezpieczeństwa i opinie o pracy policji. Komunikat z badań, (maj 2009). BS/74/2009, Warszawa: CBOS.
 
10.
10) Poczucie bezpieczeństwa, zagrożenie przestępczością i stosunek do kary śmierci. Komunikat z badań, (maj 2011). BS/60/2011, Warszawa: CBOS.
 
11.
11) Poczucie zagrożenia przestępczością. Stosunek do przestępczości nieletnich. Komunikat z badań, (kwiecień 1998). BS/48/48/98, Warszawa: CBOS.
 
12.
12) Postępowania wszczęte, przestępstwa stwierdzone i wykrywalność w latach 1999-2010, http://www.statystyka.policja.... [25.02.2012].
 
13.
13) Statystyka ogólnopolska, Komenda Główna Policji, www.policja.pl/portal/pol/3/1/Przestepstwa_ stwierdzone_podejrzani_wykrywalność_ogolem_w_latach_19902007.html [11.08.2008].
 
14.
1) Bielicki E. (1981), Stopień świadomości społecznej (percepcja społeczna) w zakresie etiologii przestępczości i innych zachowań dewiacyjnych, [w:].
 
15.
B. Hołyst (red.), Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.
 
16.
2) Błachut J. (2007), Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa, Oficyna „a Wolters Kluwer business”.
 
17.
3) Chmielewska A., Lesiak M. (oprac.) (2012), Rośnie poczucie bezpieczeństwa Polaków, „Policja”, nr 4/85.
 
18.
4) Grotowska-Leder J. (1994), Pauperyzacja jako przejaw patologii życia społecznego, [w:] E. Bielicki, T. Sołtysiak (red.), Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski, Bydgoszcz, Wyd. WSP.
 
19.
5) Hołyst B. (2009), Kryminologia, Wydanie X zmienione i rozszerzone, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 
20.
6) Hołyst B. (2007), Socjologia kryminalistyczna, tom 1, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 
21.
7) Karolczak-Biernacka B. (1997), Percepcja przyczyn przestępczości i wizje środków zapobiegawczych, [w:] B. Hołyst (red.), Przemoc w życiucodziennym, Warszawa, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 
22.
8) Machel H. (2007), Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
23.
9) Malec J. (1980), Poglądy społeczeństwa polskiego na przestępczość, Warszawa, Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych.
 
24.
10) Malec J. (2006), Przestępczość – to ciekawe zjawisko. Kryminologia nieelitarna, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
25.
11) Osiecka J. (1998), Poczucie zagrożenia przestępczością oraz społeczne opinie o policji w świetle sondaży opinii publicznej. Raport Nr 151, Warszawa, Biuro Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
26.
12) Podgórecki A. (1977), Prestiż prawa, Warszawa, Wyd. Książka i Wiedza.
 
27.
13) Pospiszyl I. (2008), Patologie społeczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
28.
14) Rewera M. (2008), Autorytety w świadomości młodzieży licealnej.
 
29.
Studium porównawcze na podstawie badań uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach, Stalowa Wola, WZNoS KUL.
 
30.
15) Schneider H. J. (1992), Zysk z przestępstwa. Środki masowego przekazu a zjawiska kryminalne, przeł. W. Spirydowicz, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
31.
16) Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M. (2009), Atlas przestępczości w Polsce 4, Warszawa, Oficyna Naukowa.
 
32.
17) Sławik K. (1996), Współczesny sprawca przestępstwa, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
33.
18) Śpiewak P. (2003), W naszym domu: dwie Polski, IV Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii, 16-17 października, Warszawa, http://www.ptbrio.pl/kongres4/... [29.03.2012].
 
34.
19) Witkowska-Paleń A. (2009), Dynamika i przeobrażenia struktury przestępczości w Polsce po 1989 r., „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 19, s. 100-110.
 
Journals System - logo
Scroll to top