PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (235-252)
New generation of surface effect ships for surveillance of inland water borders of European Union and state borders on the base of Republic of Poland
 
More details
Hide details
1
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
2
HORNET
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In following paper the possibility of using a new generation hovercraft to patrol inland water borders of Poland was presented. Moreover a variety of equipment versions according to the needs of a particular user were shown. Hovercrafts are used by the Maritime Regional Unit of Border Guard (MRUBG) to patrol water border with Russia on the Vistula Lagoon. Hovercrafts that are maintenance by MRUBG are expen236 sive and due to their dimensions are not suitable to perform a particular tasks on inland waters. In according to results of analysis and conceptual work a use of a new generation hovercraft to patrol inland water state borders was proposed. Moreover a start of research and development work on hovercrafts in according to requirements of the Border Guard and other Ministry of Internal Affairs institutional users was proposed.
 
REFERENCES (7)
1.
Olejnik, A. i inni. (2012). System wsparcia kierowania działaniami Straży Granicznej na śródlądowych wodach granicznych. Warszawa: Opracowanie wewnętrzne WAT,.
 
2.
Olejnik, A. i inni. (2013). Opracowanie systemu sieciocentrycznego do wykrywania i rozpoznawania zagrożeń bezpieczeństwa w dużych skupiskach ludzkich oraz powodowanych wybranymi klęskami żywiołowymi. Warszawa: Opracowanie wewnętrzne WAT,.
 
3.
Olejnik, A. i inni. (2013). Zautomatyzowany, wielosensorowy, zintegrowany system monitorowania granicy. Warszawa: Opracowanie wewnętrzne WAT,.
 
4.
Strona internetowa Eurohover Sp. z o.o. www.poduszkowce.pl. (dostęp 15.12.2015).
 
5.
Strona internetowa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej http://kzgw.gov.pl. (dostęp 15.12.2015).
 
6.
Strona internetowa Morskiego Oddziału Straży Granicznej www.morski.strazgraniczna.pl. (dostęp 15.12.2015).
 
7.
Szafran, K. (2004). Szybki transport poduszkowca IL PRP-560 śmigłowcem W-3 Sokół. Prace Instytutu Lotnictwa nr 1/2004 (176), Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top