PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (235-252)
Nowa generacja jednostek na poduszce powietrznej do ochrony śródlądowych wodnych granic Unii Europejskiej i granic państwowych na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
2
HORNET
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono możliwość użycia poduszkowców nowej generacji do patrolowania śródlądowych granic Polski. Ponadto zaprezentowano różnorodne wersje wyposażenia w zależności od potrzeb danego użytkownika. Poduszkowce wykorzystywane są przez Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) do patrolowania granicy wodnej z Rosją na Zalewie Wiślanym. Poduszkowce eksploatowane przez MOSG są kosztowne i ze względu na swoje wymiary praktycznie nie nadają się do wykonywania zadań na wodach śródlądowych. W oparciu o analizy i prace koncepcyjne proponuje się wykorzystanie poduszkowców nowej generacji na śródlądowych wodnych granicach państwowych. Ponadto zaproponowano podjęcie prac badawczo- -rozwojowych nad poduszkowcami, z uwzględnieniem wymagań Straży Granicznej i innych użytkowników instytucjonalnych podległych MSW
 
REFERENCJE (7)
1.
Olejnik, A. i inni. (2012). System wsparcia kierowania działaniami Straży Granicznej na śródlądowych wodach granicznych. Warszawa: Opracowanie wewnętrzne WAT,.
 
2.
Olejnik, A. i inni. (2013). Opracowanie systemu sieciocentrycznego do wykrywania i rozpoznawania zagrożeń bezpieczeństwa w dużych skupiskach ludzkich oraz powodowanych wybranymi klęskami żywiołowymi. Warszawa: Opracowanie wewnętrzne WAT,.
 
3.
Olejnik, A. i inni. (2013). Zautomatyzowany, wielosensorowy, zintegrowany system monitorowania granicy. Warszawa: Opracowanie wewnętrzne WAT,.
 
4.
Strona internetowa Eurohover Sp. z o.o. www.poduszkowce.pl. (dostęp 15.12.2015).
 
5.
Strona internetowa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej http://kzgw.gov.pl. (dostęp 15.12.2015).
 
6.
Strona internetowa Morskiego Oddziału Straży Granicznej www.morski.strazgraniczna.pl. (dostęp 15.12.2015).
 
7.
Szafran, K. (2004). Szybki transport poduszkowca IL PRP-560 śmigłowcem W-3 Sokół. Prace Instytutu Lotnictwa nr 1/2004 (176), Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top