PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (175-190)
A new instant generation on the way to happiness
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article shows youth as a time of looking for happiness. It takes understanding instant generation as people who follow their desires which are connected with liberty of action, spontaneousness, so-called cult of youth, body and money and they forget about the real joy of life. The article focuses attention on risk factors as toxicity, the breakdown of the traditional family or generation gap, whereas at school: tensions between teacher’s and students, agression and violence and „loss” of education itself. One of the most important factors is a specific religiousness of young people and civilizational addictions.
 
REFERENCES (27)
1.
Adamski F. (2015). Czy rodzina jest niezbędna w procesie integralnego rozwoju człowieka? Roczniki Pedagogiczne 7 (43) nr 1, s. 121-136. ISSN: 2080-850X.
 
2.
Bednarski H. (2010). Rodziny polskie w okresie przemian. w: M. Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. (s. 11–32). Krasnystaw: POLIANNA. ISBN: 978-83-930810-1-1.
 
3.
Chałas K. (2006) Młodzież jakiej nie znacie. Seria A: Moją młodość buduję potęgą dobra, Sandomierz 2006. Seria B: W młodzieńczym życiu mam swoje Westerplatte i bardzo go bronię, Sandomierz 2007. ISBN:83-7300-844-1.
 
4.
Seria C: Wymagam od siebie, mimo że inni ode mnie nie wymagają, Sandomierz 2008. ISBN: 978-83-257-0006-5.
 
5.
Seria D: W mojej młodości wzrastam w latach, mądrości i łasce, Sandomierz 2009. ISBN: 978-83-257-0116-1.
 
6.
Seria E: W młodzieńczym życiu staram się być solą ziemi i światłością świata, Sandomierz 2010. ISBN: 978-83-257-0116-1.
 
7.
Seria F: Na skrzydłach wiary i rozumu unosi się duch mojej młodości, Sandomierz 2011. ISBN: 978-83-257-0298-4.
 
8.
Chałas K. (2012) Młodzież jaką znamy i nie znamy. Seria A: W młodzieńczym życiu wypływam na głębię, Lublin 2012. ISBN: 978-83-.
 
9.
7270-989-9.
 
10.
Seria B: Moją młodość przeżywam godnie!!, Lublin 2013. ISBN: 978-83-7847-072-4.
 
11.
Seria C: W młodzieńczym życiu staram się być stróżem poranka i nadziei, Lublin 2014. ISBN: 978-83-7847-169-1.
 
12.
Seria D: W moim młodzieńczym życiu staram się budować kulturę pokoju, Lublin 2015. ISBN: 978-83-7847-251-3.
 
13.
Dymek-Balcerek K. (2000). Przemoc w szkole – między lękiem a nadzieją. w: K. Dymek- Balcerek (red.), Patologie zachowań społecznych – rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI. Rodzina dysfunkcyjna – przemoc. (s. 25–50). Radom: Politechnika Radomska. ISBN: 83-88001-22-1.
 
14.
Dziewiecki M. (2006). Kochać i wymagać. Pedagogia ewangelii. Kraków: Wydawca eSPe. ISBN: 83-7482-004-7.
 
15.
Forward S. (2015). Toksyczni rodzice. Jak się uwolnić od bolesnej spuścizny i rozpocząć nowe życie. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca. ISBN: 978-83-8015-263-2.
 
16.
Furmanek W. (2016). Analfabetyzm aksjologiczny. Określenie problematyki. w: K. Szmyd (red.), Kultura. Przemiany. Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. (s. 85-114). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN:978-83-7996-433-8.
 
17.
Kędzior W. Samotność: ucieczka od miłości. w: J. Zimny (red.), Samotność wybór czy konieczność? (s. 699-714). Stalowa Wola: Eikon Plus. ISBN: 978-83-63835-22-4.
 
18.
Majchrowska-Kielak A. (2017). Znaczenie i ochrona więzi rodzinnych. Pedagogia Ojcostwa 15 (2), s. 141-153. ISSN: 2082-3487.
 
19.
Mastalski J. (2008). Samotność globalnego nastolatka. Kraków: Wydawnictwo: Papieska Akademia Teologiczna. ISBN: 978-83-7438-13-52.
 
20.
Parzyszek M. i Marzeda B. (2014). Małżeństwo i rodzina «wielką tajemnicą» «jednego ciała». W 20-tą rocznicę Listu do Rodzin Jana Pawła II, Lublin: Wydawnictwo Episteme. ISBN: 978-83-62495-64-1.
 
21.
Parzyszek M. (2014). Od rozpaczy do nadziei czyli o samotności Dorosłych Dzieci Alkoholików. w: J. Zimny (red.), Samotność wybór czy konieczność? (s. 499-512). Stalowa Wola: Eikon Plus. ISBN: 978-83-63835-22-4.
 
22.
Parzyszek M. (2014). Paradoksy współczesnej kultury widziane okiem pedagoga. Studia Gdańskie XXXIV, s. 183 – 192. ISSN: 0137-4338.
 
23.
Parzyszek M. (2014). Dobro czy pozorne dobro? Rozprawy Społeczne, Tom VIII, Numer 4/ Rok 2014, s. 7-12. ISSN: 2081-6081.
 
24.
Pawlina K. (2004). Jak zagospodarować młodość?, Warszawa. Pulikowski J. (2006). Warto pomyśleć o niektórych trudnych sprawach. Poznań: Inicjatywa Wydawnicza: Jerozolima. ISBN: 83-89282-31-3.
 
25.
Ryś M. (1993). Psychologia małżeństwa. Zarys problematyki. Warszawa: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne.
 
26.
Szymański A. (2015). Patologiczne przejawy życia rodzinnego. w: J. Zimny (red.), Rodzina: podstawy prawno-teologiczne (s. 23-39). Stalowa Wola: Eikon Plus. ISBN: 978-83-63835-33-0.
 
27.
Zbroszczyk D. (2010). Bezrobocie jako jeden z czynników powodujących marginalizację współczesnej rodziny. M. Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. (s. 249-255). Krasnystaw: POLIANNA. ISBN: 978-83-930810-1-1.
 
Journals System - logo
Scroll to top