PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (175-190)
Nowe pokolenie instant na drodze do szczęścia
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł ukazuje młodość jako czas poszukiwania szczęścia. Podejmuje rozumienie pokolenia instant jako tych, którzy w pogoni za pragnieniami często związanymi ze swobodą obyczajów, spontanicznością, kultem młodości, ciała i pieniądza, zapominają o prawdziwej radości życia. Skupia uwagę na czynnikach ryzyka w środowisku rodzinnym i szkolnym. W rodzinie takimi czynnikami są m.in. toksyczność, rozkład tradycyjnej rodziny czy konflikt pokoleń, natomiast w szkole: napięcie na linii nauczyciel – uczeń, agresja i przemoc oraz „zagubienie” samej edukacji. Nie bez znaczenia jest specyficzna religijność ludzi młodych czy uzależnienia cywilizacyjne.
 
REFERENCJE (27)
1.
Adamski F. (2015). Czy rodzina jest niezbędna w procesie integralnego rozwoju człowieka? Roczniki Pedagogiczne 7 (43) nr 1, s. 121-136. ISSN: 2080-850X.
 
2.
Bednarski H. (2010). Rodziny polskie w okresie przemian. w: M. Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. (s. 11–32). Krasnystaw: POLIANNA. ISBN: 978-83-930810-1-1.
 
3.
Chałas K. (2006) Młodzież jakiej nie znacie. Seria A: Moją młodość buduję potęgą dobra, Sandomierz 2006. Seria B: W młodzieńczym życiu mam swoje Westerplatte i bardzo go bronię, Sandomierz 2007. ISBN:83-7300-844-1.
 
4.
Seria C: Wymagam od siebie, mimo że inni ode mnie nie wymagają, Sandomierz 2008. ISBN: 978-83-257-0006-5.
 
5.
Seria D: W mojej młodości wzrastam w latach, mądrości i łasce, Sandomierz 2009. ISBN: 978-83-257-0116-1.
 
6.
Seria E: W młodzieńczym życiu staram się być solą ziemi i światłością świata, Sandomierz 2010. ISBN: 978-83-257-0116-1.
 
7.
Seria F: Na skrzydłach wiary i rozumu unosi się duch mojej młodości, Sandomierz 2011. ISBN: 978-83-257-0298-4.
 
8.
Chałas K. (2012) Młodzież jaką znamy i nie znamy. Seria A: W młodzieńczym życiu wypływam na głębię, Lublin 2012. ISBN: 978-83-.
 
9.
7270-989-9.
 
10.
Seria B: Moją młodość przeżywam godnie!!, Lublin 2013. ISBN: 978-83-7847-072-4.
 
11.
Seria C: W młodzieńczym życiu staram się być stróżem poranka i nadziei, Lublin 2014. ISBN: 978-83-7847-169-1.
 
12.
Seria D: W moim młodzieńczym życiu staram się budować kulturę pokoju, Lublin 2015. ISBN: 978-83-7847-251-3.
 
13.
Dymek-Balcerek K. (2000). Przemoc w szkole – między lękiem a nadzieją. w: K. Dymek- Balcerek (red.), Patologie zachowań społecznych – rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI. Rodzina dysfunkcyjna – przemoc. (s. 25–50). Radom: Politechnika Radomska. ISBN: 83-88001-22-1.
 
14.
Dziewiecki M. (2006). Kochać i wymagać. Pedagogia ewangelii. Kraków: Wydawca eSPe. ISBN: 83-7482-004-7.
 
15.
Forward S. (2015). Toksyczni rodzice. Jak się uwolnić od bolesnej spuścizny i rozpocząć nowe życie. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca. ISBN: 978-83-8015-263-2.
 
16.
Furmanek W. (2016). Analfabetyzm aksjologiczny. Określenie problematyki. w: K. Szmyd (red.), Kultura. Przemiany. Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. (s. 85-114). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN:978-83-7996-433-8.
 
17.
Kędzior W. Samotność: ucieczka od miłości. w: J. Zimny (red.), Samotność wybór czy konieczność? (s. 699-714). Stalowa Wola: Eikon Plus. ISBN: 978-83-63835-22-4.
 
18.
Majchrowska-Kielak A. (2017). Znaczenie i ochrona więzi rodzinnych. Pedagogia Ojcostwa 15 (2), s. 141-153. ISSN: 2082-3487.
 
19.
Mastalski J. (2008). Samotność globalnego nastolatka. Kraków: Wydawnictwo: Papieska Akademia Teologiczna. ISBN: 978-83-7438-13-52.
 
20.
Parzyszek M. i Marzeda B. (2014). Małżeństwo i rodzina «wielką tajemnicą» «jednego ciała». W 20-tą rocznicę Listu do Rodzin Jana Pawła II, Lublin: Wydawnictwo Episteme. ISBN: 978-83-62495-64-1.
 
21.
Parzyszek M. (2014). Od rozpaczy do nadziei czyli o samotności Dorosłych Dzieci Alkoholików. w: J. Zimny (red.), Samotność wybór czy konieczność? (s. 499-512). Stalowa Wola: Eikon Plus. ISBN: 978-83-63835-22-4.
 
22.
Parzyszek M. (2014). Paradoksy współczesnej kultury widziane okiem pedagoga. Studia Gdańskie XXXIV, s. 183 – 192. ISSN: 0137-4338.
 
23.
Parzyszek M. (2014). Dobro czy pozorne dobro? Rozprawy Społeczne, Tom VIII, Numer 4/ Rok 2014, s. 7-12. ISSN: 2081-6081.
 
24.
Pawlina K. (2004). Jak zagospodarować młodość?, Warszawa. Pulikowski J. (2006). Warto pomyśleć o niektórych trudnych sprawach. Poznań: Inicjatywa Wydawnicza: Jerozolima. ISBN: 83-89282-31-3.
 
25.
Ryś M. (1993). Psychologia małżeństwa. Zarys problematyki. Warszawa: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne.
 
26.
Szymański A. (2015). Patologiczne przejawy życia rodzinnego. w: J. Zimny (red.), Rodzina: podstawy prawno-teologiczne (s. 23-39). Stalowa Wola: Eikon Plus. ISBN: 978-83-63835-33-0.
 
27.
Zbroszczyk D. (2010). Bezrobocie jako jeden z czynników powodujących marginalizację współczesnej rodziny. M. Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. (s. 249-255). Krasnystaw: POLIANNA. ISBN: 978-83-930810-1-1.
 
Journals System - logo
Scroll to top