PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (73-84)
New problems of educational interactions in the context of phenomena occurring in the postmodern period
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the issues of adolescence of young people related to specific problems of a difficult period of human development. Personality formation is very difficult in this period. It is even more difficult in the current period of postmodernism, which is characterized by the occurrence of complex social processes, globalization and, above all, many pathological phenomena. Therefore, it is necessary to look for new education strategies that prepare young people for effective functioning in contemporary society.
 
REFERENCES (10)
1.
Becker-Pestka D., Kowalik E. (red.) (2015). Wyzwania współczesnej pedagogiki. Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowości.
 
2.
Herbart J. F. (2007). Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 
3.
Kawula S. (2004). Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
4.
Kawula S., Pedagogika społeczna w początkach XXI wieku – perspektywa koncepcji społeczeństwa ryzyka. w: „Chowanna” R. XLVI, t. 2 (2004), Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 
5.
Kawula S., Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, Nr 1.
 
6.
Kupisiewicz Cz. (2005). Podstawy dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA.
 
7.
Majchrzyk-Mikuła J., Fonoholizm, utajona choroba cywilizacyjna. w: D. Becker-Pestka, E. Kowalik (red.) (2015), Wyzwania współczesnej pedagogiki. Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowości.
 
8.
Nowacki T. (2004), Leksykon pedagogiki pracy. Radom: Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji.
 
9.
Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. w: H. Sęk, R. Cieślak (red.) (2004), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
10.
Wojnar I., Piejka A., Samoraj Mariusz (2008). Idee edukacyjne na rozdrożu XX wieku. Wyd. Akademickie „Żak”.
 
Journals System - logo
Scroll to top