PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (71-118)
Protection of minors in audiovisual media sector in the light of EU documents. Introduction to legal
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is devoted to the minors` protection in audiovisual media sector within the scope of EU documents (soft and hard law) from 1989 – 2012. It concerns both the traditional media sector and new audiovisual services; a new technological environment requires a new approach. It mainly covers the following legal acts and documents: Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities; its amendments: 97/36/EC, 2007/65/EC, 2010/13/EU; European Commission (1984) `Green Paper on Television Without Frontiers’,COM (84) 300 final; Council Recommendation 98/560/EC of 24 September 1998 on the development of the competitiveness of the European audiovisual and information services industry by promoting national frameworks aimed at achieving a comparable and effective level of protection of minors and human dignity, Recommendation of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the protection of minors and human dignity and on the right of reply in relation to the competitiveness of the European audiovisual and on-line information services industry (2006/952/EC).The article consists of four parts. First regards the audiovisual sector from communication perspective; it concerns also the comprehensive impact of political and social conditions on the children`s protection in the sector, including a dual structure of audiovisual services (both economic and cultural). Second part discusses the early documents: directives (1989, 1997), green paper (1996), recommendations (1998, 2006), as some kind of introduction to the contemporary system. Third is mainly devoted to the current legal provisions, included in directives (2007, 2010). All of European recommendations ale directed to the Member States, representatives of audiovisual industry and other parties concerned (as non – governmental organizations) as well as particular groups of individuals as parents, teachers and minors. Fourth part includes some conclusions and recommendations concerning the main issues of the minors` protection: 1) the problem of a definition of illegal content and availability of harmful content in connection with new platforms, 2) measures taken to protect the physical, mental and moral development of minors (access restrictions) – a) legal and self-regulation, co-regulation, b) age classification, content descriptions (labeling), c) filtering systems; c) the importance of media education system.
 
REFERENCES (44)
1.
Badźmirowska – Masłowska K., Ochrona dzieci i młodzieży w systemie mediów audiowizualnych w Polsce z perspektywy rozwiązań europejskich, Archiwum Kryminologii, XXIX – XXX, 2007 – 2008.
 
2.
Bauman Z., Globalizacja, PiW, Warszawa 2000.
 
3.
Bolter J.D., Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w erze komputera, PiW, Warszawa 1991.
 
4.
Borkowska M., Murawska – Najmiec E., Stępka P., Woźniak A., Organizacje międzynarodowe i wybrane państwa europejskie wobec edukacji medialnej, Analiza Biura KRRiT 2/2010, Warszawa 2010.
 
5.
Braun-Gałkowska M.: Media a odbiorca, http://www.wychowawca.pl/ miesięcznik /11_107/04.html.
 
6.
Buchanan W., Internet, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1999.
 
7.
Castells M., The Rise of the Network Society, Oxford: Blackwell, 1996.
 
8.
Chałubińska – Jentkiewicz K., Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 
9.
Cooley C., Social Organization: A Study of the Larger Mind. New York 1909.
 
10.
Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce– raport otwarcia, Fundacja Nowoczesna Polska na rzecz Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Warszawa 2012.
 
11.
van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci. Warszawa 2010.
 
12.
Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999.
 
13.
European Broadcasting Union 15.4.2011, Principles for Internet Connected and Hybrid Television,http://www.ebu.ch/CMSimages/en... for Internet Connected and Hybrid Television in Europe_tcm6-71718.pdf.
 
14.
Feilitzen C., The New media Landscape and its Consequences for Children and Young People, EU Expert Seminar “Children and Young People in the New media Landscape, Stockholm, 12 –13th February 2001.
 
15.
Gerbner G., Gross L., Morgan M., Signiorelli N., Shanahan J., Growing up with Television; Cultivation Processes, [in]: Media Effects. Advances in Theory and research, Bryant J., Zillmann D. (eds), Lawramce Erlbaum Associates, Mahvah (New Jersey), 2002.
 
16.
Goban – Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa 2005.
 
17.
Goban – Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postepu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 
18.
Groebel J., Media Violence in Cross-Cultural Pespective: A Global Study on Childrens Behaviour and some Educational Implications, [in]: Handbook of Children and the Media, Singer D.G., Singer H.L. (eds), Sage Publications, Thousand Oaks (California), 2001.
 
19.
Gunter B., Rowlands I., Nicholas D., The Google Generation: Are ICT Innovations Changing Information Seeking Behaviour? London 2009.
 
20.
Handbook ofchildren and media, D. G Singer i J. L. Singer (ed.), Thousand Oaks, London, Delhi: Sage Publications, Inc., 2001.
 
21.
Kirwil L., Ochrona małoletnich odbiorców mediów elektronicznych przed treściami zagrażającymi ich rozwojowi – skuteczność aktualnego stanu prawnego, w tym rzeczywista rola stosowanych oznaczeń audycji”, referat na seminarium zorganizowanym przez Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka w dniu 29 czerwca 2011 Warszawa, 29 czerwca 2011.
 
22.
Kirwil L., Potencjalne zagrożenia socjalizacji dzieci i młodzieży przez telewizję, [w]: Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie.
 
23.
Klich J., Globalizacja (red.), Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 
24.
Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1983.
 
25.
Kołodzieczyk W., Stępka P., „Stare” i „nowe media”. Dyrektywa „O audiowizualnych usługach medialnych” jako próba odpowiedzi na wyzwania rynkowe i technologiczne, Studia Medioznawcze, 1 (32)/2008.
 
26.
Krzysztofek K., Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygmaty, Global Media Journal-Polish Edition, 1/2006.
 
27.
Libiszowska – Żółtkowska M., WUW Warszawa, 2007.
 
28.
McLuhan M., Understanding Media: The Extensions of Man, New York McGraw Hill, 964.
 
29.
Masuda Y., The Information Society, as Post Industrial Society, Institute for the Information Society, Tokyo, 1980.
 
30.
Mrozowski M. (red), Media masowe. Władza rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 
31.
McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
32.
Mik C., Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, TNOiK, Toruń 1999.
 
33.
Murawska – Najmiec E., Informacja na temat działań społeczności międzynarodowej na rzecz objęcia Internetu systemem prawa przy jednoczesnej ochronie swobody wypowiedzi i informacji, Analiza Biura KRRiT nr 7/2005, Warszawa 2005.
 
34.
Murawska - Najmiec E., Systemy ochrony małoletnich w programach telewizyjnych i radiowych w wybranych krajach europejskich - Francja, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Holandia i Szwecja, Analiza Biura KRRiT nr 3/2011, Warszawa 2011.
 
35.
Murawska- Najmiec E., Popa P., Telewizja mobilna: stan obecny i wyzwania na przyszłość, Analiza Biura KRRiT, 3/2007, Warszawa 2007.
 
36.
Palzer C., Co-regulation of the Media in Europe: European Provisions for the Establishment of Co – Regulation Frameworks, “IRIS plus”, Legal Observations of The European Audiovisual Observatory, June 2002.
 
37.
Palzer C., Horizontal Rating of Audiovisual Content in Europe. An Alternbative to Multi-level Classification? “IRIS plus”, Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, October 2003.
 
38.
Pfeifer C., Windzio M., Kleimann M., Media, zło i społeczeństwo. Wykorzystanie mediów i ich wpływ na postrzeganie przestępczości i postawy wobec polityki karnej, „Archiwum Kryminologii”, t. XXVIII.
 
39.
Poklewski – Kozieł K., Czy środki masowego przekazu mogą wywierać wpływ na postawy agresywne młodzieży? „Studia Iuridica” t 19/1992.
 
40.
Robertson R., Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage Publications, London 2000.
 
41.
Schneider H. J., Zysk z przestępstwa. Środki masowego przekazu a zjawiska kryminalne, PWN, Warszawa 1992.
 
42.
Stępka P., Rola organów regulacyjnych w systemach współregulacyjnych, Analiza Biura KRRiT nr 6/2010, Warszawa 2010.
 
43.
Stępka P., Kołodziejczyk W., Mechanizmy samo- i współ-regulacyjne w obszarze mediów, Analiza Biura KRRiT nr 14/2006, Warszawa 2006.
 
44.
The alphabet soup of television program ratings, B. S. Greenberg L. Rampoldi-Hnilo i D. Mastro (ed.), Creskill, NJ:Haumpton Press 2000.
 
Journals System - logo
Scroll to top