PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (133-153)
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH W ŚWIECIE RZECZYWISTYM I W CYBERPRZESTRZENI
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (8)
1.
Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, PWN, Warszawa 1995.
 
2.
Cielecki T. (red.), Poszanowanie godności ofiar przestępstw, Centrum.
 
3.
Szkolenia Policji Legionowo 2002.
 
4.
Firla J., Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2001.
 
5.
Hołyst B., Kryminologia, Wyd. LexisNexis Warszawa 2007.
 
6.
Papież J. , Płukis A., (red.), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, Toruń 2000.
 
7.
Sierocka B., Drewniak M.. Dzieci ulicy. Raport z socjologicznych badań terenowych, Kraków 2006.
 
8.
www.dziennik.pl.
 
Journals System - logo
Scroll to top