PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (133-153)
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH W ŚWIECIE RZECZYWISTYM I W CYBERPRZESTRZENI
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Ostatnie dwadzieścia lat to stopniowy wzrost przestępczości wśród nieletnich. Młodzież staje się coraz bardziej odważna, brutalna i agresywna. Ich ofiarami padają tak dorośli, jak i koleżanki oraz koledzy ze szkolnej ławki. Powody mogą być bardzo prozaiczne – od zwykłej zazdrości począwszy. Policyjne statystyki są alarmujące, okazuje się, że w 2010 roku młodzież dopuściła się największej ilości czynów karalnych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. W 2010 roku tylko w szkołach o 58% wzrosły w stosunku do 2009 roku przestępstwa rozbójnicze wśród nieletnich, ilość włamań wzrosła o 25%, o 28% bójki i pobicia, a o 20% przestępstwa narkotykowe. Nastoletni przestępcy atakują także funkcjonariuszy policji. Coraz częściej przestępczość nieletnich przybiera formy niebezpośrednie. Źródłem przestępczości stał się Internet, gdzie możliwość anonimowego działania potęguje rozmiary brutalnych ataków, kpin wśród nastolatków. Wiele z nich kończy się tragicznie.
 
REFERENCJE (8)
1.
Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, PWN, Warszawa 1995.
 
2.
Cielecki T. (red.), Poszanowanie godności ofiar przestępstw, Centrum.
 
3.
Szkolenia Policji Legionowo 2002.
 
4.
Firla J., Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2001.
 
5.
Hołyst B., Kryminologia, Wyd. LexisNexis Warszawa 2007.
 
6.
Papież J. , Płukis A., (red.), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, Toruń 2000.
 
7.
Sierocka B., Drewniak M.. Dzieci ulicy. Raport z socjologicznych badań terenowych, Kraków 2006.
 
8.
www.dziennik.pl.
 
Journals System - logo
Scroll to top