PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (501-522)
Legal and practical aspects of police operations in the domain of juvenile crime prevention
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present paper contains legal and practical aspects of Police activities in order to counteract juvenile demoralization and delinquency. It demonstrates the degree and structure as well as the causes of juvenile delinquency in Poland, which reveal a worrying tendency of increasing aggressive behaviour among adolescents. The paper attempts to disclose the underlying reasons of aforesaid increase taking as a basis resolved cases of delinquent juvenile behaviour. We specified the legal regulations as indicated by the legislative organ as well as by internal police directions. We focused on practical issues within the scope of police operations and activities in this domain. The conclusions refer to the practical aspects of the execution of police tasks focused on crime prevention and the dealing with aforesaid phenomena, taking under special consideration the necessity of concerted professional actions and cooperation with other authorities to attain a common goal.
 
REFERENCES (11)
1.
Korcyl-Wolska M. (2008), Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Rajewska-de Mezer J., Twardowska Rajewska J. (2001), Agresja i przemoc jako efekt niedostosowania społecznego nieletnich sprawców czynów przestępnych, [w:] Binczycka-Anholcer M., Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego, Warszawa, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.
 
3.
Stefański M. (2007), Uspołecznienie Policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Kierunki rozwoju służb prewencyjnych Policji w Polsce, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 
4.
Urban A. (2009), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
5.
Wilkowska-Płóciennik A. (2011), Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa, C. H. Back.
 
6.
Zięba R. (2001), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
7.
Ustawa z dnia 6.04.1990 r. o Policji, Dz.U.2011.287.1687 j.t.
 
8.
Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U.05.180.1493 z późn. zm.
 
9.
Ustawa z dn. 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U.2010.33.178 j.t. z późn. zm.
 
10.
Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny, Dz.U.1997.88.553, z późn.zm.
 
11.
Zarządzenie 1619 KGP z dnia 03.11.2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich, Dz.Urz.KGP.2010.11.64.
 
Journals System - logo
Scroll to top