PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (117-131)
Legal and administrative conditions for the development of the business competitiveness
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The development of small and medium-sized enterprises is one of the priorities of the European Union. The business sector is an impellent of competitiveness of the EU economy in the world. Such companies are also of major importance for the economy of our country. After the Polish accession to the European Union small and medium-sized businesses in our country have received new opportunities coming from the rules of the common market. It is made the analysis on the role played by the sector of small and medium-sized enterprises in the market economy, as well as the analysis on the opportunities for small and medium enterprises after the Polish accession to the European Union. In this research, it is talked about the tax conditions which have an influence on the development and competitiveness of Polish enterprises (including analysis of tax deductions and exemptions). In addition, the author discusses the Polish government’s policy and the EU’s policy to support the development of this sector of business.
 
REFERENCES (6)
1.
Breński, W. (2008). Bariery regulacyjne w rozwoju przedsiębiorczości i możliwości ich likwidacji [w:] S. Lis, Przedsiębiorczość i innowacje – problemy, koncepcje, wyzwania, red. naukowa Stanisław Lis, T. Szot-Gabryś, Kielce: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach.
 
2.
Choroszczak, J. i Mikulec, M. (2009). Pomoc publiczna a rozwój firmy szanse i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
3.
Owsiak, S. (1999). Finanse publiczne – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 
5.
Skowron, E. (2007). Efektywność polityki władz lokalnych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie regionu częstochowskiego i łódzkiego, [w:] N. Daszkiewicz (red), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
6.
Sokołowski, J. (1995). Zarządzanie przez podatki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
Journals System - logo
Scroll to top