PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (103-120)
The problems of education in training of teachers
 
More details
Hide details
1
Lubelska Szkoła Wyższa w Ryk
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the issue of indicating ways to search for the meaning of education and educating pedagogues. As a result of the analysis of the level of upbringing in the public life of modern times, it is necessary to shape the personality of pedagogical students in order to be effective in future work, with special emphasis on educational processes. Therefore, it is necessary to look for new strategies and concepts for educating and improving teachers and educators.
 
REFERENCES (13)
1.
Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Teoria wychowania. w: Pedagogika ogólna, s. 513. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-60501-19-1.
 
2.
Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Wychowanie. w: Pedagogika ogólna, s. 517. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-60501-19-1.
 
3.
Jurzysta K. (2017). Pedagogika kultury w systemie współczesnej edukacji. w: „Journal of Modern Science”: tom 4/35/2017, s. 13. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. ISSN 17-34-20-31.
 
4.
Kędzierska J. (2003). Kształcenie. w: T. Pilch (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku: tom II, s. 858. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 83-89501-06-6.
 
5.
Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2005). Złote myśli o wychowaniu i kształceniu, s. 5, Ryki – Warszawa: Copyright by Czesław Kupisiewicz i Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach. ISBN 83-89511-07x.
 
6.
Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2005). Złote myśli o wychowaniu i kształceniu, s. 123. Ryki – Warszawa: Copyright by Czesław Kupisiewicz i Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach. ISBN 83-89511-07x.
 
7.
Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2005). Złote myśli o wychowaniu i kształceniu, s. 132. Ryki – Warszawa: Copyright by Czesław Kupisiewicz i Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach. ISBN 83-89511-07x.
 
8.
Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia, s. 11-13. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-605-012-76.
 
9.
Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia, s. 47. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-605-012-76.
 
10.
Leppert R. (2010) Pedagogika ogólna w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jaka pedagogika dla jakiego człowieka? w: Antropologiczna pedagogika ogólna, s. 39. Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 978-83-7548-038-2.
 
11.
Maj A. (2016). Wychowanie. w: K. Chałas, A. Maj (red.) Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, s. 1368. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. ISBN 978-83-75-57-168-4.
 
12.
Tchorzewski A. (2008). Wychowanie – jego właściwości. w: T. Pilch (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku: tom VII, s. 324. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 978-83-89501-96-7.
 
13.
Wysocka E. (2016). Kształcenie. w: K. Chałas, A. Maj (red.) Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, s. 508. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. ISBN 978-83-75-57-168-4.
 
Journals System - logo
Scroll to top