PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (103-120)
Problemy wychowania w kształceniu pedagogów
 
Więcej
Ukryj
1
Lubelska Szkoła Wyższa w Ryk
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł porusza zagadnienie wskazania dróg poszukiwania sensów wychowania i kształcenia pedagogów. W efekcie analizy poziomu wychowania w życiu publicznym współczesnych czasów koniecznością jest kształtowanie osobowości studentów kierunków pedagogicznych, w celu ich skuteczności w przyszłej pracy ze szczególnym uwzględnieniem procesów wychowawczych. Dlatego też niezbędne jest poszukiwanie nowych strategii i koncepcji kształcenia i doskonalenia nauczycieli i pedagogów.
 
REFERENCJE (13)
1.
Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Teoria wychowania. w: Pedagogika ogólna, s. 513. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-60501-19-1.
 
2.
Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Wychowanie. w: Pedagogika ogólna, s. 517. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-60501-19-1.
 
3.
Jurzysta K. (2017). Pedagogika kultury w systemie współczesnej edukacji. w: „Journal of Modern Science”: tom 4/35/2017, s. 13. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. ISSN 17-34-20-31.
 
4.
Kędzierska J. (2003). Kształcenie. w: T. Pilch (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku: tom II, s. 858. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 83-89501-06-6.
 
5.
Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2005). Złote myśli o wychowaniu i kształceniu, s. 5, Ryki – Warszawa: Copyright by Czesław Kupisiewicz i Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach. ISBN 83-89511-07x.
 
6.
Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2005). Złote myśli o wychowaniu i kształceniu, s. 123. Ryki – Warszawa: Copyright by Czesław Kupisiewicz i Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach. ISBN 83-89511-07x.
 
7.
Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2005). Złote myśli o wychowaniu i kształceniu, s. 132. Ryki – Warszawa: Copyright by Czesław Kupisiewicz i Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach. ISBN 83-89511-07x.
 
8.
Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia, s. 11-13. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-605-012-76.
 
9.
Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia, s. 47. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-605-012-76.
 
10.
Leppert R. (2010) Pedagogika ogólna w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jaka pedagogika dla jakiego człowieka? w: Antropologiczna pedagogika ogólna, s. 39. Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 978-83-7548-038-2.
 
11.
Maj A. (2016). Wychowanie. w: K. Chałas, A. Maj (red.) Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, s. 1368. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. ISBN 978-83-75-57-168-4.
 
12.
Tchorzewski A. (2008). Wychowanie – jego właściwości. w: T. Pilch (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku: tom VII, s. 324. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 978-83-89501-96-7.
 
13.
Wysocka E. (2016). Kształcenie. w: K. Chałas, A. Maj (red.) Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, s. 508. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. ISBN 978-83-75-57-168-4.
 
Journals System - logo
Scroll to top