PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (54-67)
Privatization of tasks in the security system in modern democracies of the 21st century
 
More details
Hide details
1
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeń
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to examine the extent to which public sector tasks are transferred to private entities. It has been shown that the privatization of security is a global trend, which development took place after the end of the Cold War and initiation of fight against terrorism in 21st century. Privatization trend has also covered the sphere of security, public order and armed forces. Our country, after the experience of foreign military missions, also joined to a pilot program of outsourcing defense tasks. The Polish Armed Forces have successfully undergone the pilot phase of outsourcing defense tasks to external entities, showing that they have the appropriate forces and resources, as well as good technical and human resources. However it should be noted, that this process, considered economically advantageous, requires from the state effectively control of the quality and scope of its tasks and financial transparency in order to tackle the dangers resulting of resignation from the monopoly of force as a security tools using by the state.
 
REFERENCES (25)
1.
Bielecki J. (1999). Nowy model dla logistyki. Polska Zbrojna, Nr 15. Warszawa: Wydawnictwo Wojskowy Instytut Wydawniczy, s. 16–17.
 
2.
Biernikowicz W. (2014). Wpływ outsourcingu na system transportowy Sił Zbrojnych RP. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
3.
Bursztyński A. (2009). Rola i zadania wojskowego oddziału gospodarczego w systemie zabezpieczenia logistycznego Marynarki Wojennej RP. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej.
 
4.
Chrzan K. (2012). Wpływ misji w Iraku i Afganistanie na zmiany w Wojsku Polskim, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego vol. 6. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
5.
Decyzja Nr 258/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie powołania resortowego Zespołu do spraw wdrażania systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej.
 
6.
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP DD/4, Sztab Generalny, Warszawa 2004.
 
7.
Fedkowicz M. (6.05.2017). USA odchodzą od prywatnych więzień. Bankier.pl, http://www.bankier.pl/wiadomos....
 
8.
Glińska P., Kowalska-Sendek M. (2013, luty). Bon appetit, żołnierzu, „Polska Zbrojna”.
 
9.
Hypki T. (2006, grudzień). Narodowy Program Śmigłowcowy?, „Skrzydlata Polska”, s. 8–12. http://www.altair.com.pl/magaz... (dostęp: 11.05.2017).
 
10.
Jałowiec T. (2010). Pułapki outsourcingu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] S. Smyk, T. Jałowiec, K. Szeląg, Outsourcing usług w systemie logistycznym Sił Zbrojnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej, s. 29.
 
11.
Kamieński Ł. (2009). Geneza współczesnej prywatyzacji wojny, [w:] W. Bernacki, A. Walaszek (red.), Amerykomania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
12.
Kitler W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Warszawa: Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej.
 
13.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm. i sprost.).
 
14.
Korzycki R. (2011, 25 listopad). Prywatne więzienia w USA. Kontrakt na celę, „Polityka” – wersja cyfrowa, https://www.polityka.pl/tygodn... (dostęp: 6.06.2017).
 
15.
Kowalczyk R. (2011). Rola i zadania kontyngentu wojska polskiego w operacji pokojowej UNEF II, [w:] D.S. Kozerawski, Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo AON, s. 10.
 
16.
Kozicka-Puch A. (2013, 20 stycznia). Prywatyzacja bezpieczeństwa: zyskają tylko w pełni profesjonalne agencje, „Gazeta Prawna”, http://forsal.pl/artykuly/6739... (dostęp: dostęp: 6.06.2017).
 
17.
Krahmann E. (2003). The Privatization of Security Governance: Developments, Problems, Solutions. Uniwersytet w Kolonii (AIPA1).
 
18.
Noch J. (2012, 3 marca). Niższe koszty, lepsza praca. Brytyjczycy prywatyzują policję. Na: Temat. http://natemat.pl/3605,nizsze-... (dostęp:5.06.2017).
 
19.
Pakos K. (2010). Ocena skuteczności zarządzania programem pilotażowym w wojskowych oddziałach gospodarczych, „Zeszyty Naukowe” Akademii Podlaskiej w Siedlcach Nr 85/2010.
 
20.
Paszkowski M. (2011). Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP jako przykład zmian w wielkich grupach społecznych, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 19 (3).
 
21.
Scahill J. (2005, 22 września). Blackwater Down. CBS News, http://www.cbsnews.com/news/bl... (dostęp: dostęp: 5.06.2017).
 
22.
Stefaniuk B. (2014). Cele i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, „Rozprawy Społeczne”, nr 2(8).
 
23.
Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (M.P. z 2013 r. poz. 377).
 
24.
Wastler A.R. (1990). Military Pays Premium Price for Ship Use, „Journal of Commerce”, s. 1A.
 
25.
Wojciechowski A. (2014). Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka – stan obecny i perspektywy. Warszawa: Wydawca Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 
Journals System - logo
Scroll to top