PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (63-90)
Domestic violence – psychological and legal aspects
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Domestic violence is a phenomenon quite well known all over the world, not only in Poland. Many social groups meet with the problem of violence and become victims of it. The purpose of the work is to explain the problems of the occurrence of domestic violence, its main causes, consequences and possibilities of assistance to the victims. The theoretical aim of the work is to show the scale of people affected by violence, how important it is to help and not to harm another person. First of all, institutions in which every victim has a chance to ensure the safety of herself and her family members are presented. The subject of the research are the psychological aspects of violence and presentation of the offender and victim.
 
REFERENCES (7)
1.
Browne K., M. Herbert, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Wyd. WSiP, Warszawa, 1999.
 
2.
Krajewska A. Zagrożenia rodziny w dobie kryzysu [w:] Such-Pyrgiel M. (red.) Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Józefów, 2013.
 
3.
Obuchowska I., Przemoc w wychowaniu, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 4/134, Warszawa 1989.
 
4.
Mazur J., Przemoc w rodzinie teoria i rzeczywistość, Wyd. Żak, Warszawa 2002, s. 140-142.
 
5.
Mellibruda J, Durda R, Salas H. D., O przemocy domowej poradnik dla lekarza pediatry, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1998.
 
6.
Michalska K., D. Jaszczak-Kuźmińska, Przemoc w rodzinie, Warszawa 2007, Wyd. Parpamedia.
 
7.
Woźnica A., Przemoc wobec kobiet w rodzinie, Warszawa 2007.
 
Journals System - logo
Scroll to top