PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (63-90)
Przemoc domowa – aspekty psychologiczne i prawne
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przemoc domowa jest zjawiskiem dość znanym na całym świecie nie tylko w Polsce. Z terminem przemocy spotyka się wiele grup społecznych, które stają się jej ofiarami. Celem pracy jest wyjaśnienie problemów występowania przemocy w rodzinie, jej głównych przyczyn, konsekwencji jak i możliwości pomocy poszkodowanym. Teoretycznym celem pracy jest również ukazanie jak duża skala osób jest dotkniętych przemocą, jak ważne jest okazywanie pomocy i nie dopuszczanie do krzywdzenia drugiej osoby. Przede wszystkim przedstawione zostały instytucje, w których każda ofiara ma szanse na zapewnienie bezpieczeństwa jej samej i członkom rodziny. Przedmiotem badań są psychologiczne aspekty przemocy oraz przedstawienie sylwetki sprawcy i ofiary.
 
REFERENCJE (7)
1.
Browne K., M. Herbert, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Wyd. WSiP, Warszawa, 1999.
 
2.
Krajewska A. Zagrożenia rodziny w dobie kryzysu [w:] Such-Pyrgiel M. (red.) Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Józefów, 2013.
 
3.
Obuchowska I., Przemoc w wychowaniu, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 4/134, Warszawa 1989.
 
4.
Mazur J., Przemoc w rodzinie teoria i rzeczywistość, Wyd. Żak, Warszawa 2002, s. 140-142.
 
5.
Mellibruda J, Durda R, Salas H. D., O przemocy domowej poradnik dla lekarza pediatry, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1998.
 
6.
Michalska K., D. Jaszczak-Kuźmińska, Przemoc w rodzinie, Warszawa 2007, Wyd. Parpamedia.
 
7.
Woźnica A., Przemoc wobec kobiet w rodzinie, Warszawa 2007.
 
Journals System - logo
Scroll to top