PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (51-69)
ROLA GIER KOMPUTEROWYCH I KONSOLOWYCH W ROZWOJU I ZACHOWANIU DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (15)
1.
Andrzejewska A., (Nie)Bezpieczny komputer – od euforii do uzależnień, Wyd. APS, Warszawa 2008.
 
2.
Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
3.
Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
4.
Feibel T., Zabójca w dziecinnym pokoju, przemoc i gry komputerowe, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2006.
 
5.
Harwas–Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
6.
Lanido N., Pietra G., Gry komputerowe, Internet i telewizja, Wyd. eSPe, Kraków 2006.
 
7.
Łukasz S., Magia gier wirtualnych, Wyd. MIKOM, Warszawa 1998.
 
8.
Żebrowska M., Psychologia dzieci i młodzieży, tom II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,Warszawa 1986.
 
9.
Ulfik-Jaworska I., Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne?, „Wychowawca”, nr 12, Kraków 2001;.
 
Journals System - logo
Scroll to top