PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (265-279)
RZECZYWISTOŚĆ W NOWYCH GRACH KOMPUTEROWYCH
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (16)
1.
Andrzejewska A., (Nie)bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień, Wyd. APS, Warszawa 2008.
 
2.
Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.
 
3.
Braun-Gałkowska M., Wpływ gier komputerowych na psychikę dzieci.Wprowadzenie w tematykę sesji, Michalineum 2004.
 
4.
Braun-Gałkowska M., Ulfik-Jaworska I, Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, Gaudium, Lublin 2002.
 
5.
Griffitsh M., Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2004.
 
6.
Kosek-Nita B., Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne, Impuls, Kraków 2000.
 
7.
Łukasz S., Magia gier wirtualnych, MIKOM, Warszawa 1998.
 
8.
Monet D., Multimedia, Wyd. „Książnica”, Katowice 2004.
 
9.
Skawińska M., Edukacja medialna w świecie globalnym: wpływ przemocy medialnej i wirtualnej rzeczywistości na zachowania przestępcze młodzieży, [w:] Marszałek-Kawa J. (red.), Współczesne oblicza mediów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
 
10.
Ulfik-Jaworska I., Wpływ „agresywnych” gier komputerowych na psychikę, [w:] Gała A. (red.), Kręgi wychowania, KUL, Lublin 2003.
 
11.
Arciszewski M., Pedagogiczny aspekt programów i gier komputerowych, „Edukacja”, nr 1(73)/2001.
 
12.
Braun-Gałkowska M., Gałkowska A., Ulfik I., Zabawa w zabijanie, „Scriptores Scholarum”, nr 1(14)/1997.
 
13.
Braun-Gałkowska M., Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 6/1995.
 
14.
Kwiatkowski S., Gry komputerowe- wzory zachowań prowadzące do sukcesu, „Pedagogika Mediów”, nr 1/2005.
 
15.
Taboł S., Niebezpieczne gry komputerowe, „Kultura i Edukacja”, nr 1/2006.
 
16.
Ulfik-Jaworska I., Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne?, „Wychowawca”, nr 1/2002.
 
Journals System - logo
Scroll to top