PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (265-279)
RZECZYWISTOŚĆ W NOWYCH GRACH KOMPUTEROWYCH
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Pod koniec XX wieku nastąpił okres gwałtownego rozwoju nowych mediów. Stały się one integralną częścią naszej cyberprzestrzeni. Są one także ważnym elementem edukacji. Komputery coraz bardziej konkurują z radiem i telewizją. Stwarzają możliwości niedostępne radiu i telewizji. Z dnia na dzień rzeczywistość wirtualna rozszerza swoje granice. W nowym wirtualnym świecie gry komputerowe zajmują szczególne miejsce. Stały się samodzielnym zjawiskiem i są w czołówce przemysłu rozrywkowego
 
REFERENCJE (16)
1.
Andrzejewska A., (Nie)bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień, Wyd. APS, Warszawa 2008.
 
2.
Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.
 
3.
Braun-Gałkowska M., Wpływ gier komputerowych na psychikę dzieci.Wprowadzenie w tematykę sesji, Michalineum 2004.
 
4.
Braun-Gałkowska M., Ulfik-Jaworska I, Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, Gaudium, Lublin 2002.
 
5.
Griffitsh M., Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2004.
 
6.
Kosek-Nita B., Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne, Impuls, Kraków 2000.
 
7.
Łukasz S., Magia gier wirtualnych, MIKOM, Warszawa 1998.
 
8.
Monet D., Multimedia, Wyd. „Książnica”, Katowice 2004.
 
9.
Skawińska M., Edukacja medialna w świecie globalnym: wpływ przemocy medialnej i wirtualnej rzeczywistości na zachowania przestępcze młodzieży, [w:] Marszałek-Kawa J. (red.), Współczesne oblicza mediów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
 
10.
Ulfik-Jaworska I., Wpływ „agresywnych” gier komputerowych na psychikę, [w:] Gała A. (red.), Kręgi wychowania, KUL, Lublin 2003.
 
11.
Arciszewski M., Pedagogiczny aspekt programów i gier komputerowych, „Edukacja”, nr 1(73)/2001.
 
12.
Braun-Gałkowska M., Gałkowska A., Ulfik I., Zabawa w zabijanie, „Scriptores Scholarum”, nr 1(14)/1997.
 
13.
Braun-Gałkowska M., Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 6/1995.
 
14.
Kwiatkowski S., Gry komputerowe- wzory zachowań prowadzące do sukcesu, „Pedagogika Mediów”, nr 1/2005.
 
15.
Taboł S., Niebezpieczne gry komputerowe, „Kultura i Edukacja”, nr 1/2006.
 
16.
Ulfik-Jaworska I., Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne?, „Wychowawca”, nr 1/2002.