PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (109-122)
Implementation of human rights in the field of communication and development of employees in local government units
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Motivating to work is today an important element affecting the correct approach to employees employed in public administration. Motivating is also one of the most important functions of organization management, and motivating skills are treated as one of the most important managerial competences. Achieving good results depends on the motivational tools existing in the organization, and an appropriate and professional impact on the motivation of employees, most often leads to the implementation of the objectives set by the organization, and contributes to building the loyalty of its members, where an increase is seen effectiveness and employee involvement in the implementation of tasks. Also, the development of any organization depends to a large extent on complex undertakings that concern development of the strategy, development of the organization itself and, above all, development of the staff employed in such organization. In this process, proper training and professional development play an important role. Motivation and development of employees is becoming an important premise for the implementation of fundamental rights that accompany people who perform tasks in public administration. Without proper implementation of these laws, there is no question of proper management of people in the organization. Therefore, this article will point to the reasons for managers to use the model of employee motivation, indirectly influencing their professional development.
 
REFERENCES (20)
1.
Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna.
 
2.
Bartkowiak, G. (1997). Psychologia zarządzania, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
3.
Bramley, P. (2007). Ocena efektywności szkoleń, Kraków: Dom wydawniczy ABC a Wolters Kluwer business.
 
4.
Borkowska, S. (2004). Motywowanie dziś i jutro; główne problemy. W: S. Borkowska (red.), Motywować skutecznie, Warszawa: Wydawnictwo IPiSS.
 
5.
Borkowska, S. (2006). Motywacja i motywowanie. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: PWN.
 
6.
Franke, R.H., Kaul, J.D. (1978). The Hawthorne experiments: First statistical interpretation, „American Sociological Review” nr 43(5).
 
7.
Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN.
 
8.
Juchnowicz, M. (2000). Motywowanie w toku pracy. W: A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Warszawa: Poltext.
 
9.
Landsberg, M. (1999). Tao szkolenia, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 
10.
Levy-Leboyer, C. (1997). Kierowanie kompetencjami, Warszawa: Poltext.
 
11.
Lundy, O., Cowling, A. (2000). Strategie zarządzania zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC.
 
12.
Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych.
 
13.
Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: PWE.
 
14.
Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, Warszawa: PWE.
 
15.
Sekuła, Z. (2008). Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Warszawa: PWE.
 
16.
Sikora, J., Kopertyńska, M. (2009). Motywowanie pracowników, Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 
17.
Stevenson, N. (2002). Motywowanie pracowników. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu, Warszawa: Liber.
 
18.
Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (1999). Kierowanie, Warszawa: PWE.
 
19.
Walkowiak, R. (2013). Rozwój pracowników. W: R. Walkowiak, I.Z. Czaplicka-Kozłowska, A.J. Kozłowski, S. Stachowska (red.), Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, Włocławek: Wydawnictwo Expol.
 
20.
Zając, Cz. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 
Journals System - logo
Scroll to top