PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (349-359)
Right to environment as a human right and Europe 2020 Strategy
 
 
More details
Hide details
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Poland
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this article, particular attention is paid to the right to life in a clean natural environment, which is an essential component of the safe existence of every human being. The problem of the deteriorating condition of the natural environment and its impact on changing the conditions of human life and its security is a current problem, the solution of which will require effective cooperation of the international community.
 
REFERENCES (9)
1.
Brown G. (2016) The Universal Declaration of Human Rights in the 21st Century, 72-73.
 
2.
Eco-innovation observatory (2012) Closing The Eco-Innovation. Gap An economic opportunity for business, Annual Report 2011, Brussels.
 
3.
Eco-innovation observatory (2016) Policies and Practices for Eco-Innovation Uptake and Circular Economy Transition, EIO bi-annual report November 2016, Brussels.
 
4.
Krajewski P. (2010) Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Olsztyn, ISBN 978-83-7299-654-1, 82.
 
5.
Leib L. H. (2011) Human Right and the Environment.
 
6.
McKinsey (2011) Resource Revolution: Meeting the World’s Energy, Materials, Food, and Water Needs McKinsey Global Institute; McKinsey and Company Sustainability, Resource Productivity Practice Available from: www.mckinsey.com/mgi.
 
7.
Sitek M. (2014) Prawne i instytucjonalne podstawy modelu zrównoważonej konsumpcji w optyce 7. programu działania UE na rzecz ochrony środowiska do roku 2020, Journal of Modern Science 4/23/2014, 231–247.
 
8.
Ukleja A., Wójcicka M. (2013)Ochrona prawa do życia w czystym środowisku naturalnym i migracje ekologiczne , [in:] Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym (ed.) Galter J., Łachacz O., ISBN 978-83-62383-42-9.
 
9.
Wójcicka M. (2015) Wpływ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. na polską politykę kryminalną, Journal of Modern Science, 2/25/2015, 427–439.
 
Journals System - logo
Scroll to top