PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (349-359)
Right to environment as a human right and Europe 2020 Strategy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Poland
 
 
 
REFERENCJE (9)
1.
Brown G. (2016) The Universal Declaration of Human Rights in the 21st Century, 72-73.
 
2.
Eco-innovation observatory (2012) Closing The Eco-Innovation. Gap An economic opportunity for business, Annual Report 2011, Brussels.
 
3.
Eco-innovation observatory (2016) Policies and Practices for Eco-Innovation Uptake and Circular Economy Transition, EIO bi-annual report November 2016, Brussels.
 
4.
Krajewski P. (2010) Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Olsztyn, ISBN 978-83-7299-654-1, 82.
 
5.
Leib L. H. (2011) Human Right and the Environment.
 
6.
McKinsey (2011) Resource Revolution: Meeting the World’s Energy, Materials, Food, and Water Needs McKinsey Global Institute; McKinsey and Company Sustainability, Resource Productivity Practice Available from: www.mckinsey.com/mgi.
 
7.
Sitek M. (2014) Prawne i instytucjonalne podstawy modelu zrównoważonej konsumpcji w optyce 7. programu działania UE na rzecz ochrony środowiska do roku 2020, Journal of Modern Science 4/23/2014, 231–247.
 
8.
Ukleja A., Wójcicka M. (2013)Ochrona prawa do życia w czystym środowisku naturalnym i migracje ekologiczne , [in:] Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym (ed.) Galter J., Łachacz O., ISBN 978-83-62383-42-9.
 
9.
Wójcicka M. (2015) Wpływ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. na polską politykę kryminalną, Journal of Modern Science, 2/25/2015, 427–439.