PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (63-79)
The role of public administration in shaping national security
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Government administration, both central and municipal, creates a system that is a result of solutions introduced many years ago, and then changed or refined. The Constitution defines the nature of the state, political system, legal system and relationship between the institutions of power. State law is based on the Constitution, the Constitution provides undisturbed peace in the implementation of its provisions. State institutions through its activities protect constitutional order. In this context, here are two principles that ensure safety - the principle of legality and the rule of law stability. Hence, all the institutions and legal persons are responsible for the security of the state according to the provisions of the Constitution.
 
REFERENCES (18)
1.
Fehler, W. (2009). (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Biała Podlaska: Wydawnictwo „Arte” w Białej Podlasce.
 
2.
Gołębiewski, J. (2011). Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Szkoły Aspirantów PSP.
 
3.
Gryz, J., Kitler W. (2007). (red.), System reagowania kryzysowego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
4.
Chmaj, M. (2012). (red.), Administracja rządowa w Polsce. Warszawa: Difin.
 
5.
Jabłonowski, M., Smolak, L. (2007). (red.), Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Pułtusk: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora.
 
6.
Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa: AON.80.
 
7.
Lidwa, W., Krzeszowski, W., Więcek, W. (2010). (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: AON.
 
8.
Łażewska, D. (2009). Współczesne koncepcje filozofii i etyki. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
9.
Łepkowski, W. (2002). (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: AON.
 
10.
Misiuk, A., (2008). Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, zagadnienia prawno – ustrojowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o.
 
11.
Nowak, E. (2007). Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Warszawa: AON.
 
12.
Pokruszyński, W. (2008). Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. Józefów: Wydawnictwo WSGE w Józefowie.
 
13.
Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo WSGE w Józefowie.
 
14.
Sienkiewicz – Małyjurek, K., Krynojewski, F. R. (2010). (red.), Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Warszawa: Difin.
 
15.
Sulowski, S., Brzeziński, M. (2009). (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wybrane zagadnienia. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
16.
Szmulik, B., Żmigrodzki, M., (2007). (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce.Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
17.
Wiśniewski, B., Zalewski, S. (2006). (red.), Bezpieczeństwo Wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej. Bielsko – Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej.
 
18.
Żukrowski, M. (2011). Dzieje administracji publicznej w Polsce w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
 
Journals System - logo
Scroll to top