PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (153-174)
Monitoring and surveillance net-centric system of the selected province area
 
More details
Hide details
1
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
2
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
3
HORNET
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In following paper the proposal of monitoring and surveillance net-centric system of Subcarpathian province area was presented. Analysis of the risks and geographic, urban, demographic specificity of the Subcarpathian province indicates that mobile aerial systems are optimal data acquisition elements for the region security system. In paper the assumptions and selected elements of this security system were shown. Moreover the possibilities of using this system were presented.
 
REFERENCES (11)
1.
Alberts, D. S., Garstka J., Stein F. (2000). Network Centric Warfare – Developing and Leveraging Information Superiority, CCRP, Sun Microsoft, 2nd edition, 2000.
 
2.
Alberts, David, S., and Hayes Richard E. (2007). Planning: complex endeavors. DoD Command and Control Research Program, Washington, DC.
 
3.
Olejnik, A. i inni. (2008). Unmanned aircraft structure model and its FEM analysis for strength evaluation. Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education – RRDPAE 2008, Brno.
 
4.
Olejnik, A. i inni. (2013). Autonomiczne Bezzałogowe Statki Powietrzne wyposażone w środki monitorowania i nadzorowania wspomagające działania Policji i Straży Pożarnej. Opracowanie wewnętrzne WAT, Warszawa.
 
5.
Olejnik, A. i inni. (2013). Opracowanie systemu sieciocentrycznego do wykrywania i rozpoznawania zagrożeń bezpieczeństwa w dużych skupiskach ludzkich oraz powodowanych wybranymi klęskami żywiołowymi. Opracowanie wewnętrzne WAT, Warszawa.
 
6.
Olejnik, A. i inni, (2014). Opracowanie projektu i budowa demonstratora technologii ultralekkiego samolotu jako elementu sieciocentrycznego systemu wsparcia rozpoznania i dowodzenia. Opracowanie wewnętrzne WAT, Warszawa.
 
7.
Olejnik, A., Danilecki S., Jarzębiński L., Łącki T., Kiszkowiak Ł. (2011). Problemy obliczeń wytrzymałościowych i aerodynamicznych samolotów o niekonwencjonalnej bryle. „Mechanik” Miesięcznik Naukowo‑Techniczny Nr 7/2011, PL ISSN 0025-6552, str. 621-632.
 
8.
Olejnik, A., Danilecki, S., Zalewski, P., Łącki, T. (2011). Opracowanie projektu i budowa demonstratora technologii ultralekkiego samolotu jako elementu sieciocentrycznego Systemu Wsparcia Rozpoznania i Dowodzenia, XV Międzynarodowa szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji; Jurata 09-13.05.2011.
 
9.
Olejnik, A., Jarzębiński, L., Łącki, T., Kiszkowiak, Ł. (2012). Analysis of stress distributions in OSA aircraft structure using Finite Elements Method. Research and Education in Aircraft Design – 17-19.09.2012, Brno.
 
10.
Olejnik, A., Rogólski R., Chachurski R., Frant M. (2010). Wybrane aspekty prototypowania płatowca bezzałogowego statku powietrznego klasy mini. „Mechanik” Miesięcznik Naukowo-Techniczny Nr 7/2010, PL ISSN 0025-6552.
 
11.
Uhl, T., Olejnik, A., Chmaj, G. i inni. (2013). System wsparcia działań Państwowej Straży Pożarnej oparty na bezzałogowych jednostkach latających typu śmigłowiec i płatowiec. Opracowanie wewnętrzne AGH, Kraków.
 
Journals System - logo
Scroll to top