PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (153-174)
Sieciocentryczny system monitorowania i nadzoru obszarów wybranego województwa
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
2
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
3
HORNET
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono propozycję sieciocentrycznego systemu monitorowania i nadzoru obszarów, przygotowaną dla województwa podkarpackiego. Analiza zagrożeń i specyfika geograficzna, urbanistyczna oraz demograficzna województwa wskazują, iż optymalnymi systemami akwizycji danych dla systemu bezpieczeństwa regionu są mobilne systemy lotnicze. W artykule opisano założenia systemu oraz zaprezentowano jego wybrane elementy. Ponadto przedstawiono przykładowe możliwości wykorzystania systemu.
 
REFERENCJE (11)
1.
Alberts, D. S., Garstka J., Stein F. (2000). Network Centric Warfare – Developing and Leveraging Information Superiority, CCRP, Sun Microsoft, 2nd edition, 2000.
 
2.
Alberts, David, S., and Hayes Richard E. (2007). Planning: complex endeavors. DoD Command and Control Research Program, Washington, DC.
 
3.
Olejnik, A. i inni. (2008). Unmanned aircraft structure model and its FEM analysis for strength evaluation. Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education – RRDPAE 2008, Brno.
 
4.
Olejnik, A. i inni. (2013). Autonomiczne Bezzałogowe Statki Powietrzne wyposażone w środki monitorowania i nadzorowania wspomagające działania Policji i Straży Pożarnej. Opracowanie wewnętrzne WAT, Warszawa.
 
5.
Olejnik, A. i inni. (2013). Opracowanie systemu sieciocentrycznego do wykrywania i rozpoznawania zagrożeń bezpieczeństwa w dużych skupiskach ludzkich oraz powodowanych wybranymi klęskami żywiołowymi. Opracowanie wewnętrzne WAT, Warszawa.
 
6.
Olejnik, A. i inni, (2014). Opracowanie projektu i budowa demonstratora technologii ultralekkiego samolotu jako elementu sieciocentrycznego systemu wsparcia rozpoznania i dowodzenia. Opracowanie wewnętrzne WAT, Warszawa.
 
7.
Olejnik, A., Danilecki S., Jarzębiński L., Łącki T., Kiszkowiak Ł. (2011). Problemy obliczeń wytrzymałościowych i aerodynamicznych samolotów o niekonwencjonalnej bryle. „Mechanik” Miesięcznik Naukowo‑Techniczny Nr 7/2011, PL ISSN 0025-6552, str. 621-632.
 
8.
Olejnik, A., Danilecki, S., Zalewski, P., Łącki, T. (2011). Opracowanie projektu i budowa demonstratora technologii ultralekkiego samolotu jako elementu sieciocentrycznego Systemu Wsparcia Rozpoznania i Dowodzenia, XV Międzynarodowa szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji; Jurata 09-13.05.2011.
 
9.
Olejnik, A., Jarzębiński, L., Łącki, T., Kiszkowiak, Ł. (2012). Analysis of stress distributions in OSA aircraft structure using Finite Elements Method. Research and Education in Aircraft Design – 17-19.09.2012, Brno.
 
10.
Olejnik, A., Rogólski R., Chachurski R., Frant M. (2010). Wybrane aspekty prototypowania płatowca bezzałogowego statku powietrznego klasy mini. „Mechanik” Miesięcznik Naukowo-Techniczny Nr 7/2010, PL ISSN 0025-6552.
 
11.
Uhl, T., Olejnik, A., Chmaj, G. i inni. (2013). System wsparcia działań Państwowej Straży Pożarnej oparty na bezzałogowych jednostkach latających typu śmigłowiec i płatowiec. Opracowanie wewnętrzne AGH, Kraków.
 
Journals System - logo
Scroll to top