PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (115-128)
Scale cyberlying in secondary schools in the light of research
 
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the results of the studies concerned with the phenomenon of cyberbullying in schools. The initial section presents reflections on the school as an educational environment, the family having the greatest impact on the personality of a young man, followed by the concept of the phenomenon of cyberbullying characterized, its forms, causes and effects. Then, after a brief describing the rules adopted by the test procedure was developed presentation of the results of the study. Empirical data collected have been prepared and presented in tables that underpin the analysis and interpretation of the empirical material obtained. In the final section of the article includes a summary and conclusions. Formulated and presented as proposals for preventive measures - education aimed at reducing the phenomenon of cyberbullying and proposals to help the victims.
 
REFERENCES (24)
1.
Bednarek, J. i Andrzejewska A. (2009). Cyberświat - możliwości i zagrożenia. Warszawa: Wyd. Żak.
 
2.
Błasiak, A. (2000). Dom rodzinny i szkoła – środowiska współkształtujące osobowość dziecka. w: W. Kubik (red.), Rodzina, szkoła, Kościół. (ss. 20-24). Kraków: Wyd. WAM.
 
3.
Cichosz, W. (2008). Źródła zagrożeń wychowawczych w szkole. Studia Gdańskie nr 23, ss. 162- 178.
 
4.
Denek, K. (2010). Uniwersalne wartości edukacji szkolnej. w : B. Dymara (red.), Dziecko w świecie rodziny. Szkice o wychowaniu (ss.19-32). Kraków: Wyd. Impuls.
 
5.
Gołębiewska, I. (2012). Cyberprzemoc – zagrożenie dla młodego pokolenia. Wychowawca nr 7-8, ss. 12-15.
 
6.
Holtkamp, J. (2010), Co ogłupia nasze dzieci. Kraków: Wyd. Salwator.
 
7.
Idem, Ł. (2008). Misja szkoły w nauczaniu Jana Pawła II. Studia Gdańskie nr 23, ss. 147-161.
 
8.
Łobocki, M. (2009). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Wyd. Impuls.
 
9.
Mazan, A. (1999). Rodzice. Prawo do wyboru szkoły. w: E. Ozorowski (red.),.
 
10.
Słownik małżeństwa i rodziny (ss. 385-386). Warszawa-Łomianki: Wyd. ATK i Fundacja Pomoc .
 
11.
Migała, P. (2011). Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań. Józefów: Wyd. WSGE.
 
12.
Misiaszek, K. (1995). Dialog wychowawczy rodziny i szkoły. w: K. Misiaszek i A.
 
13.
Potocki (red.), Katecheta i katecheza w polskiej szkole (ss. 50-51). Warszawa: Wyd. Salezjańskie.
 
14.
Nowakowski, P.T. (2008). Przemoc w sieci. Przyczynek do dalszych analiz. w: M.
 
15.
Kowalski (red.), Internet, między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem (ss. 57-77). Tychy: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
 
16.
Nycz, K. (2002). Kościół w szkole czy szkoła w Kościele. Pastores nr 16, ss. 18-21.
 
17.
Skreczko, A.(1999). Szkoła. w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny (s.435). Warszawa-Łomianki: Wyd. ATK i Fundacja Pomoc.
 
18.
Sycz, A. i Arcimowicz, B. (2009). Przyjaciele w Internecie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
19.
Placha, J. (2009). Pedagogika na co dzień. Warszawa: Wyd. UKSW.
 
20.
Pytlarczyk, J. (2009). W kręgu zabawy. Program wychowania przedszkolnego. Warszawa: Wyd. Wydawnictwo JUKA-91.
 
21.
Raszewska-Skałecka, R. (2009). Między tradycją a przyszłością w polskim systemie edukacji - wyrównywanie szans edukacyjnych. w: J. Supernat (red), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego (s.596). Wrocław:.
 
22.
Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
23.
Wojtasik, Ł. (2008). Stop cyberprzemocy. Podręcznik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. Warszawa: Wyd. FDN.
 
24.
Żegnałek, K. (2010). Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki. Warszawa: Wyd. Comandor. http://helpline.org.pl/dowiedz..., pobrano 24.04.2013r.
 
Journals System - logo
Scroll to top