PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (421-438)
Border Guard facing terrorism - selected issues concerning substantive law
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (22)
1.
Ustawa o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. – tekst jednolity, (Dz. U. 2011r. Nr 116, poz. 675 – z zm.).
 
2.
Ilnicki M. (2011), Służby graniczne w walce z terroryzmem. Polskie warunki ustrojowo - prawne, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
3.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.(Dz. U. Nr 78, poz. 483 – z zm.).
 
4.
Wojtaszczyk K. A. (2009), Istota i dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1/09, Wydawnictwo Emów.
 
5.
Sulowski S. (2009), W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1/09, Wydawnictwo Emów.
 
6.
Misiuk A. (2008), Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
7.
Hanusek T. (1994), Zarys taktyki kryminalistycznej, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC.
 
8.
Wojciechowski S. (2009), Terroryzm. Analiza pojęcia, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1/09, Wydawnictwo Emów 2009.
 
9.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 Prawo lotnicze (Dz. U. 2002, Nr 130. poz. 1112 – z zm.).
 
10.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005r. (Dz. U. 2005r. Nr 266, poz. 2243).
 
11.
Nisztor P. (2010), Powietrzni szeryfowie czuwają, ww.rp.pl/artykul/517771.html [20. 06. 2011].
 
12.
Michalec Z. (2009), Zagrożenia terroryzmem w portach lotniczych, Szafrański J., M. Kisły (red.) Służby Graniczne w obliczu zagrożeń terrorystycznych, Centrum Szkolenia Straży Granicznej.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005r. (Dz. U. 2005r. Nr 197, poz. 1642).
 
14.
Janik M. (2009), Zagrożenia terrorystyczne w portach morskich, Szafrański J., M. Kisły (red.)Służby Graniczne w obliczu zagrożeń terrorystycznych, Centrum Szkolenia Straży Granicznej.
 
15.
Zasieczna A. (2004) Encyklopedia terroryzmu, Rozdz. VI – techniki i metody terrory- styczne, Warszawa, Wydawnictwo Bellona.
 
16.
Ogrodowski M. (2003), Terrorysta w potrzasku, Przegląd nr 42, www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/terrorysta-potrzasku [12. 06. 2011].
 
17.
Latecki M. (2009), Wpływ nielegalnej migracji na zagrożenie bezpieczeństwa państwa, Gawrońska-Garstka M. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
18.
Zarządzenie Nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Między resortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych - z późn. zm.
 
19.
Decyzja nr 1 z dnia 08 grudnia 2006 r. Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych - Prezesa Rady Ministrów.
 
20.
Narodowy Program Antyterrorystyczny Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2012-2016, www.mswia.gov.pl/portal/pl/709/9308/ [ 21. 07. 2011].
 
21.
Rapacki A. (2011), Rola Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległych służb podczas trwania prezydencji, Kwartalnik Policyjny, Centrum Szkolenia Policji, www.kwartalnik.csp.edu.pl [13. 07.2011].
 
22.
Kisły M. (2009), Straż Graniczna w systemie służb bezpieczeństwa państwa podczas Euro 2012, Służby Graniczne w obliczu zagrożeń terrorystycznych, Kętrzyn, Centrum Szkolenia Straży Granicznej.
 
Journals System - logo
Scroll to top