PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (107-130)
Consumer sovereignty in choices of cable television offers as a special concern of human rights.
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of research is a consumer sovereignty in cable television networks. The main purpose of the research is assessment of this phenomenon in choices of cable television offers in Poland and the world. The article attempts to identify material facts about the access to information and at the same time to propose solutions strengthening development of civic society and human rights in this respect. Understanding of reasons & conditions for current market status was also an important research goal. The article is based on widespread management & economics literature overview, desk research analyses in respect of business models and developments of cable television market as well as market research concerning customer sovereignty and consumer’s audiovisual content choices. In the framework of research was made also an expert analyses of cable television offers currently available on the market. The results of the analyses confirms, based on evidence gathered, that consumers are limited in their choices in case of purchasing audiovisual content in linear television services provided by cable tv operators. This set up has been built by years and has historical & global characteristics. The situation has not been changed in spite of technical capabilities provided by digitalization of tv signal. The main players of market are unwilling to change anything and in result customers are limited in their choices and cannot fully exercise their rights to free access to media content
 
REFERENCES (21)
1.
Galbraith J. K., The Affluent Society, Fortieth Anniversary Edition, A Mariner Book, Houghton Mifflin Company, Boston, New York, 1998.
 
2.
Galbraith J. K., The Economics of Innocent Fraud: Truth For Our Time, Nowy York, Houghton.
 
3.
Miffin 2004.
 
4.
Galbraith J. K., The New Industrial State, 1967.
 
5.
Goban-Klas T., Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Wydawnictwo Naukowe WP, Kraków 2001.
 
6.
Godzic W., Widz telewizji – menadżer mimo woli, (w:) Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym, pod red. Moniki Kostery, Bogusława Nierenberga, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 
7.
Hutt W., Economist and the Public: A Study of Competition and Opinion, 1936.
 
8.
Hutt W., The Concept of Consumers’ Sovereignty, (w:) The Economic Journal, March 1940.
 
9.
Kantowicz M., 20 lat telewizji kablowej w Polsce, Biblioteka Infotela, MSG Media, 2009.
 
10.
Kirzner I., Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijorr Publishing Company, 2010.
 
11.
Kodeks cywilny, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, DzU 1964 nr 16 poz. 93., tj. DzU 2017 poz. 459.
 
12.
Persky J., Retrospectives: Consumer Sovereignty, (w:) Journal of Economic Perspectives 7, 1993.
 
13.
Piątek S., Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej, Wyd. WWZ, Warszawa 2011.
 
14.
Raport PWC, Video: więcej, szybciej, lepiej. Jak cyfrowa rewolucja zmienia rynek treści wideo, marzec 2017, www.pwc.pl/pl/pdf/pwc-raport-wideo-2017.pdf.
 
15.
Schumpeter A. J., Bussines Cycles, NY, 1939.
 
16.
Schumpeter A. J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 
17.
Sitek M., Niedziółka I., Ukleja A., Consumer Protection – Selected Issues on the Information Saffety, Józefów 2014.
 
18.
Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r., DzU 1993 nr 7 poz. 34.
 
19.
Waldfogel J., Does Consumer Irrationality Trump Consumer Sovereignty?, JSTOR, April 28, 2004.
 
20.
www.globalnews.ca/news/1892474/canada-to-require-a-la-carte-television-service-by-december-2016/.
 
21.
www.mecglobal.pl/news/Naziemna-TV-zmienia-si-na-plus-ale-to-nie-pow-d-do-rezygnacji-z-p-atnej-Discovery-NatGeo-i-TVN-24-warte-inwestycji/.
 
Journals System - logo
Scroll to top